5a j.angielski

The 22nd and the 23rd of June, 2020

Lesson

Topic: Review

Ostatnie zadanie z j. angielskiego w tym roku szkolnym dotyczy powtórki całościowej, która jest zaplanowana na dwie godziny lekcyjne czyli na poniedziałek i wtorek. Pracujemy wyłącznie z zeszytem ćwiczeń.

1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 47. W ćwiczeniu nr 1 sprawdzamy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przeczytajcie polecenie w j. polskim do tego ćwiczenia i znajdźcie właściwe odpowiedzi a, b lub c.

2. W ćwiczeniu nr 2 sprawdzamy rozumienie ze słuchu, proszę posłuchać dialogów z nagrania poniżej i znaleźć odpowiedzi na trzy pytania.

3. Na stronie 48 w zeszycie ćwiczeń jest mini test, składający się z dwóch zadań związanych ze sprawdzeniem znajomości słownictwa, dwóch gramatycznych zadań i jednego zadania dotyczącego reagowania językowego. Możecie sami sobie sprawdzić odpowiedzi, policzyć punkty i cieszyć się wynikiem.

Życzę Wam miłych ostatnich dwóch godzin nauki j. angielskiego w tym roku szkolnym!

 

_________________________________________________________

The 19th of June, 2020

Lesson

Topic: „The SuperFriends” – a story

Na tej lekcji będziemy słuchać i czytać ze zrozumieniem Wasza ulubioną historyjkę w odcinkach.

1. Spójrzcie na scan podręcznika str. 107, gdzie zamieszczona historyjkę w 8 częściach. Słuchajcie i czytajcie na głos historyjkę robiąc po każdej części pauzę. Zmieniajcie głosy, bawcie się czytaniem, ale najpierw słuchajcie uważnie wymowy lektorów.

Scan klasa5_strona107

2. Po treningu ze słuchaniem i czytaniem spójrzcie na zadanie nr 9 na scanie. Należy wybrać poprawna formę czasownika i przeczytać zdania na głos.

3. Zadanie nr 10 na tym samym scanie wykonajcie w zeszycie – należy z rozsypanki ułożyć poprawne pytania, a potem ustnie na nie odpowiedzieć.

Miłej nauki!

____________________________________________________________

The 15th of June, 2020

Lesson

Topic: Talking about holidays (Rozmawiamy o wakacjach)

Podczas tej lekcji będziemy rozmawiać o wakacjach, na które bardzo czekacie. Powtarzamy nazwy krajów oraz różne konstrukcje zdaniowe.

1. Spójrzcie na scan strony 105 z podręcznika, który dołączam. W zadaniu nr 1 jest dialog. Najpierw przeczytajcie zdania pod poleceniem od 1 do 4, które zawierają pewne fragmenty do wyboru. Potem przeczytajcie samodzielnie zamieszczony dialog, a potem włączcie nagranie tego dialogu, aby posłuchać jak rozmawiają lektorzy.

Wyjaśnienie:

Parthenon to świątynia poświęcona Atenie Partenos na akropolu ateńskim, wzniesiona w połowie V w. p.n.e. znajdująca się w Grecji, jest na zdjęciu obok dialogu.

Scan klasa5_strona105

2. Zauważcie, iż w dialogu niektóre przymiotniki mają wzmocnione znaczenie poprzez poprzedzenie ich przysłówkami: very (bardzo) i quite (całkiem).

3. Wykonajcie ustnie zadanie nr 3, które polega na tym, aby przed przymiotnikiem umieścić zawarty w nawiasie przysłówek i tym sposobem wzmocnić jego znaczenie.

4. Posłuchajcie teraz nagrania, które dołączam poniżej i odpowiedz na pytanie: Which countries did Imogen and John visit? (Jakie kraje odwiedzili Imogen i John?) 

Imogen to imię

Posłuchajcie nagrania ponownie i rozwiążcie zadanie nr 5 – wybierzcie ustnie poprawną odpowiedź.

5. Dla osób, które chcą jeszcze poćwiczyć, polecam zadanie nr 5 z naszego scanu strony 105 do ustnego wykonania.

______________________________________________________

The 9th of June, 2020

Lesson

Topic: Past simple – tworzenie pytań i krótkich odpowiedzi

Na tej lekcji kontynuujemy naszą naukę czasu przeszłego past simple, tym razem stawiamy pytania i krótko na nie odpowiadamy.

1. Aby zbudować pytanie w czasie przeszłym past simple znowu potrzebujemy słówka DID oraz formy podstawowej czasownika:

Przykłady:

Pytanie: Did she dance? – Czy ona tańczyła?

Krótkie odpowiedzi: Yes, she did. / No, she didn’t.  – Tak, tańczyła. Nie, nie tańczyła.

 

Pytanie: Did you go home? – Czy poszedłeś do domu?

Krótkie odpowiedzi: Yes, I did. / No, I didn’t. – Tak, poszedłem./ Nie, nie poszedłem.

 

Innego rodzaju pytanie: How did you come to school today? – Jak dzisiaj dotarłeś/ dotarłaś do szkoły? Przykładowa odpowiedź: By bus.

2. Spójrzcie na stronę 106 w naszym podręczniku i wykonajcie według podanych przykładów ustnie ćwiczenia nr 2 i 3, w których należy zbudować pytania w czasie przeszłym past simple.

3. Na tej stronie jest Wasze ulubione zadanie – piosenka, jest to zadanie nr 6. Spróbujcie uzupełnić tekst piosenki zapisując rozwiązanie w zeszycie. Potrzebna jest taka forma, jaka jest w ramce czyli forma podstawowa czasownika.

Jeszcze kilka objaśnień do słownictwa:

What a feeling! – Co za uczucie!

What a thrill! – Co za dreszcz!

the action – akcja

the crowd – tłum

Did you get excited? – Czy byłeś podekscytowany?

Did you shout out loud? – Czy krzyczałeś głośno?

I guess – Zgaduję

sad – smutny

Włączcie nagranie i sprawdźcie swoje rozwiązania. Podczas następnego odsłuchu zaśpiewajcie piosenkę głośno razem z lektorem!

4. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 45 i wykonajcie ćwiczenia nr 3 i 4. Ćwiczenie nr 5 na tej samej stronie jest dla osób, które nie czują się jeszcze zmęczone.

_______________________________________________________________

The 8th of June, 2020

Lesson

Topic: Past simple – tworzenie zdań przeczących

Podczas tej lekcji będziemy rozszerzać wiadomości o czasie przeszłym past simple i ćwiczyć budowanie zdań przeczących.

1. Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie przeszłym past simple potrzebujemy słówka DIDN’T oraz podstawowej formy czasownika. Taka postać będzie stosowana dla wszystkich osób:

I didn’t work. – Nie pracowałem/ Nie pracowałam.

You didn’t work. – Ty nie pracowałeś. / Wy nie pracowaliście.

He / She / It didn’t work. – On nie pracował./ Ona nie pracowała./ Ono nie pracowało.

We didn’t work. – My nie pracowaliśmy.

You didn’t work. -Wy nie pracowaliście.

They didn’t work. – Oni nie pracowali.

2. Spójrzcie proszę na stronę 104 w naszym podręczniku i wykonajcie ustnie zadania nr 2 i 3, gdzie należy ułożyć pełne zdania przeczące. Postępujcie tak, jak pokazują przykłady w tych zadaniach.

3. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 45 i wykonajcie pisemnie ćwiczenia nr 1 i 2.

Podaję pierwszą odpowiedź do ćwiczenia nr 1:

I didn’t have ham sandwiches for lunch.

Pierwsza odpowiedź do ćwiczenia nr 2:

Liam didn’t go swimming.

________________________________________________________

The 5th of June, 2020

Lesson

Topic: Agata and friends – a story (Agata i przyjaciele – historyjka)

Celem tej lekcji jest rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, a także stosowanie poznanych wyrazów w różnych konstrukcjach zdaniowych.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 102 i 103 – jest tam kolejna przygoda Agaty i jej przyjaciół.

Zanim przejdziemy do słuchania i czytania historyjki, krótkie objaśnienie konstrukcji, która będzie tu występowała.

W historyjce natkniemy się na pytania w czasie przeszłym past simple oraz krótkie odpowiedzi.

Otóż w pytaniach nie stosujemy czasownika w formie czasu przeszłego. Potrzebujemy tu operatora DID (dla wszystkich osób) + forma podstawowa czasownika.

Przykład:

Did she go? – Czy ona pojechała?

Krótką odpowiedź też zbudujemy z pomocą operatora:

Yes, she did. – Tak, pojechała. – odpowiedź twierdząca

No, she didn’t. – Nie, nie pojechała. – odpowiedź przecząca

Kilka objaśnień do słownictwa:

It’s a pity! – Szkoda!

We didn’t raise the money. – Nie zebraliśmy pieniędzy.

I bet. – Założę się.

join – przyłączyć się

How did Hannibal cross the Alps? – Jak Hannibal przekroczył Alpy? (Hannibal był dowódcą wojsk antycznej Kartaginy)

Are you kidding? – Żartujesz?

the winners – zwycięzcy

We’ll see. – Zobaczymy

Oh, well. – No, cóż.

I think we did OK. – Myślę, że nieźle nam poszło.

Congratulations! – Gratulacje!

Po zapoznaniu się ze słownictwem możecie włączyć nagranie. Róbcie przerwę po każdej scence i czytajcie na głos to, czego przed chwilą słuchaliście. Znowu jesteście aktorami, którzy muszą w jednej scence zagrać kilka osób. Słuchajcie dialogów z przerwami aż do ostatniej szóstej scenki.

2. Na stronie 103 w zadaniu nr 2 trzeba ocenić czy podane zdanie jest prawdziwe czy nie. Czytajcie zdania na głos i zdecydujcie mówiąc: It’s true. lub It’s false.

3. W zadaniu nr 3 musicie ustnie wyjaśnić w języku polskim, dlaczego ktoś powiedział podane zdanie.

4. Ostatnią Waszą czynnością na tej lekcji jest wykonanie ćwiczenia nr 1 na stronie 44 w zeszycie ćwiczeń, które sprawdzi Wasze reagowanie językowe w różnych sytuacjach.

 

____________________________________________________________-

The 2nd of June, 2020

Lesson

Topic: Around the world (Dookoła świata)

Celem tej lekcji jest poznanie pojęć geograficznych oraz określanie narodowości ludzi w języku angielskim.

1. Dzisiaj rozpoczynamy dział 8. otwórzcie podręcznik na stronie 101. W zadaniu nr 1 sprawdzicie swoją wiedzę geograficzną 🙂 Spójrzcie na mapę i na zadanie nr 1, które trzeba wykonać w zeszycie. Napiszcie gdzie leżą poszczególne państwa podając nazwę kraju w języku angielskim i polskim.

Ja rozpocznę to zadanie:

1 – Ireland – Irlandia

2 – the UK – Zjednoczone Królestwo

3 – Sweden – Szwecja

4 – Russia – Rosja

5 – Germany – Niemcy

6 – ……………………

………………………..

Dokończcie zadanie i włączcie nagranie, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i poćwiczyć wymowę. Powtarzajcie głośno za lektorem.

2. W zadaniu nr 2 musicie głośno powiedzieć jakie państwo z jakim innym graniczy. Często państwa mają wielu sąsiadów granicznych, ale w tym zadaniu trzeba wymienić kraj rozpoczynający się od narzuconej litery.

Ja rozpocznę to zadanie:

– This country has got a border (granica) with France.

– Italy.

– This country has got a border with Poland.

– Germany.

– This country has got a border with Ukraine.

– Belarus

……………………….

3. Zadanie nr 3 na stronie 101 w podręczniku to kolejny trening wymowy. Włączcie nagranie i powtarzajcie głośno po lektorze nazwy narodowości w języku angielskim.

4. W zadaniu nr 4 po włączeniu nagrania musicie pokazywać na mapce w podręczniku kraje, z których pochodzą osoby odzywające się. 

5. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 43. Ćwiczenia nr 1,2 i 3 są obowiązkowe. W ćwiczeniu nr 1 należy z „węża” wypisać nazwy krajów, w ćwiczeniu nr 2 podane zostały stolice krajów, których nazwy należy dopisać. W ćwiczeniu nr 3 albo brakuje nazwy kraju albo narodowości.

Ćwiczenie nr 4 jest dla tych, którzy maja ochotę popracować jeszcze 3 minuty. Wybierzcie trzy kraje, które chcecie odwiedzić i zapiszcie to pełnymi zdaniami tak, jak pokazuje przykład:

I would like to visit Italy.

_________________________________________________________

Życzę Wam cudownego Dnia Dziecka!

The 1st of June, 2020

Lesson

Topic: Revision – unit 7 (Powtórzenie – dział 7)

Na tej lekcji powtarzamy słownictwo i gramatykę zawartą w dziale nr 7. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj będziecie wykonywać, robimy ustnie.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 99. W zadaniu nr 1 są na obrazkach zaprezentowane różne zawody. Przeczytajcie je ustnie uzupełniając jednocześnie brakujące litery.

2. W zadaniach nr 3 i 5 na stronie 99 powtarzamy ważne zagadnienie – czas przeszły past simple. W obu zadaniach polecenie jest takie samo – musimy luki w zdaniach uzupełnić dobrą formą czasownika w czasie past simple.

3. Na stronie 100 w podręczniku musicie przeczytać cztery różne teksty, ale najpierw przeczytajcie dwie wskazówki, podane dla Was na dole strony w ramkach i zapamiętajcie je na przyszłość.

Pod każdym tekstem jest jedno pytanie, na które należy ustnie odpowiedzieć.

___________________________________________________________

The 29th of May, 2020

Lesson

Topic: What does she look like? – Jak ona wygląda?

Na tej lekcji będziemy słuchać, czytać i utrwalać poznane słownictwo, używać go w różnych kontekstach.

1. Pracujemy tylko z zeszytem ćwiczeń. Otwórzcie go na stronie 42. W ćwiczeniu nr 1 jest tekst, który należy samodzielnie przeczytać. Słownictwo znacie już z poprzednich lekcji, ale jeśli czegoś nie rozumiecie, zawsze możecie zajrzeć do słowniczka na końcu podręcznika lub jakiegokolwiek innego słownika angielsko-polskiego. Po przeczytaniu zróbcie proszę ćwiczenie dołączone obok tekstu, które sprawdza czy dobrze zrozumieliście tekst.

2. Teraz będzie słuchanie – musicie się skoncentrować i w ćwiczeniu nr 2 na stronie 42 w zeszycie ćwiczeń musicie uzupełnić luki wyrazami z tekstu słuchanego.

Przeczytajcie uważnie zdania z luką, a dopiero potem włączcie nagranie.

3. Otworzymy teraz zeszyt ćwiczeń na stronie 38 i wykonamy ćwiczenie nr 4, w którym powtórzymy zawody. Włączcie nagranie i słuchajcie tyle razy, ile potrzebujecie, aby zapełnić 4 luki.

4. Teraz możemy wykonać ćwiczenie nr 5 na tej samej stronie w zeszycie ćwiczeń.

_____________________________________________________

The 26th of May, 2020

Lesson

Topic: Writing (pisanie)

Na dzisiejszej lekcji rozwijamy umiejętność formułowania pisemnej wypowiedzi.

1. W podręczniku na stronie 97 w zadaniu nr 5 jest e-mail. Przeczytajcie go i spróbujcie uzupełnić ustnie streszczenie tego e-maila w zadaniu nr 6.

Ja zacznę to zadanie:

Alice went to London with her mum. In the morning, they went shopping. ….

2. W zadaniu nr 7 na stronie 97 są bardzo ważne zwroty, których należy nauczyć się na pamięć. Proszę, abyście na kolorowo przepisali je do zeszytu i przetłumaczyli na język polski.

3. Teraz spróbujemy sami napisać e-maila. Nie przerażajcie się – zobaczycie, że to nie jest wcale takie trudne. Jestem przekonana, że świetnie sobie poradzicie. A więc zaczynamy!

Spójrzcie na zadanie nr 9 na stronie 97 w podręczniku – jest tam 6 pytań. Aby napisać e-maila należy najpierw wybrać z zadania nr 7 z ramki zwrot Dear ….. (w kropki wpisujecie imię osoby, do której e-maila piszecie). Potem wybierzcie kolejny zwrot rozpoczynający list spośród trzech.

Teraz musicie zacząć odpowiadać po angielsku po kolei na zadane pytania. Na te pytania odpowiadacie w czasie past simple.

Ja przetłumaczę je dla Was na j. polski:

1. Dokąd pojechałeś/-łaś poszedłeś/ poszłaś?

2. Z kim pojechałeś/-łaś poszedłeś/poszłaś?

3. Co robiłeś/ łaś rano?

4. Gdzie jadłeś/jadłaś obiad.

5. Co robiłeś/-łaś po południu?

6. Kogo zobaczyłeś/-łaś?

Nie musi być opisywana rzeczywista sytuacja, możecie wymyślić i dodać pewne elementy.

Zakończenie komponujecie ze zwrotów z ramki w zadaniu nr 7 i podpisujecie własnym imieniem.

Gotowe! 🙂

4. Nauczymy się ostatnich trzech form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika (jest kilka czasowników na tej liście, które są powtórzone). Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

……….. – write – wrote

………. – teach – taught

………. – tell – told

_______________________________________________________

The 25th of May, 2020

Lesson

Topic: „Two famous Poles” – reading

Na tej lekcji rozwijamy umiejętność czytania ze zrozumieniem i pracujemy tylko z zeszytem ćwiczeń.

1. Na stronie 41 w zeszycie ćwiczeń w ćwiczeniu nr 1 jest tekst o słynnym Polaku i słynnej Polce. Myślę, że już kiedyś o nich słyszeliście, a jeśli nie to dzisiaj przeczytacie o tych osobach informacje w języku angielskim.

Kilka podpowiedzi, jeśli chodzi o słownictwo:

as a child – jako dziecko

to be amazed – być zaskoczonym

he moved – przeprowadził się

for the rest of his life – do końca swojego życia

ill – chory

a scientist – naukowiec

radium – pierwiastek chemiczny o nazwie rad

discover – odkryć

two Nobel prizes – dwie nagrody Nobla

sadly – niestety

2. Po przeczytaniu tekstu wykonajcie ćwiczenie nr 2 poniżej tekstu.

3. Teraz wykonamy ćwiczenie nr 3 i 4 ze strony 41 w zeszycie ćwiczeń. Dotyczą one tego samego tekstu słuchanego.Włączcie nagranie i jeśli ktoś potrzebuje może oczywiście słuchać nagrania więcej niż dwa razy.

4. Musimy nauczyć się pięciu kolejnych form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika. Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

……….. – swim – swam

………. – take – took

………. – think – thought

………. – wear – wore

………. – win – won

_______________________________________________________

The 22nd of May, 2020

Lesson

Topic: Reading – czytanie

Na dzisiejszej lekcji czytamy ze zrozumieniem oraz używamy czasu przeszłego past simple.

1. Zaczniemy lekcję od zapisania do zeszytu słownictwa, które przyda nam się przy samodzielnym czytaniu tekstu.

There is lots to see. – Jest wiele do zobaczenia.

rich – bogaty

own – posiadać

owner – właściciel

clever – mądry, zdolny, inteligentny, ale też sprytny

After he finished school, … – Po skończeniu szkoły …

law – prawo

Bologna, Ferrara, Padua – nazwy miast we Włoszech

When he returned to Poland … – Kiedy wrócił do Polski …

bishop – biskup

century – stulecie

an important discovery – ważne odkrycie

the centre of the universe – centrum wszechświata

Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 96 i spójrzcie na tekst pt: „ Nicolaus Copernicus”

Domyślacie się, o kim jest ten tekst? – Oczywiście o Mikołaju Koperniku polskim astronomie, który „Wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”, ponieważ jako pierwszy uczony odkrył teorię heliocentryczną, zgodnie z którą to Słońce stanowi centrum wszechświata. Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie (jak kiedyś sądzono).

Czytajcie tekst po jednym zdaniu i próbujcie to zdanie przetłumaczyć, korzystając z podanych słówek.

2. Włączcie nagranie i posłuchajcie czytania lektora. Możecie sobie robić pauzy po jednym lub po dwóch zdaniach i próbować przeczytać je podobnie jak lektor.

3. Przeczytajcie treść zadania nr 2 na stronie 96 w podręczniku, włącznie nagranie dołączone powyżej ponownie i odpowiedzcie na pytania ustnie wybierając a,b lub c.

Przetłumaczę Wam pytania:

1. Kto był właścicielem domów na zdjęciu?

2. Jakie dziedziny studiował Kopernik w Krakowie?

3. Iloma językami obcymi mówił?

4. Z jakiego powodu Kopernik jest słynny?

4. Musimy nauczyć się pięciu kolejnych form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika. Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

……….. – say – said

………. – see – saw

………. – sit – sat

………. – speak – spoke

………. – spend – spent

__________________________________________________________

The 19th of May, 2020

Lesson

Topic: „The SuperFriends” – a story (historyjka obrazkowa)

Dzisiaj to, co bardzo lubicie – nasza historyjka z podręcznika. Ćwiczymy słuchanie, czytanie, wymowę, stosujemy czas przeszły past simple.

1. Kilka objaśnień do słownictwa w dialogach:

It happened years ago. – To wydarzyło się lata temu/ dawno temu.

scientist – naukowiec

for years and years – przez lata

I can’t stop it! – Nie mogę tego zatrzymać!

2. Możemy przejść do słuchania. Postępujcie tak, jak na lekcji w szkole – po każdej scence robimy pauzę i Wy czytacie na głos. Oczywiście zmieniacie swoje głosy jak prawdziwy aktorzy, bo musicie jednocześnie zagrać kilka postaci.

A więc słuchajcie i naśladujcie – miłej zabawy głosem!

3. Teraz wykonajcie ustnie zadanie nr 7 ze strony 95 z podręcznika. Przeczytajcie na głos każde zdanie i zdecydujcie czy jest ono zgodne z prawdą czy nie. Mówicie głośno  „It’s true! or It’s false”!

4. Proszę, abyście zadanie nr 8 ze str. 95 z podręcznika wykonali pisemnie w zeszycie. Musicie napisać pięć zdań w czasie przeszłym past simple z czasownikami podanymi w ramce.

5. Na koniec musimy nauczyć się pięciu kolejnych form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika. Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

…………. – leave – left

…………. – make – made

………… – meet -met

……….. – read -read

……….. – ride – rode

___________________________________________________________

The 18th of May, 2020

Lesson

Topic: On the phone – rozmowa telefoniczna

Na tej lekcji będziemy doskonalić rozumienie ze słuchu, tworzyć zdania i minidialogi związane z rozmową przez telefon.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 93 i spójrzcie na zadanie nr 1 – będziemy słuchać rozmowy telefonicznej. Ale zanim posłuchamy, kilka objaśnień:

Could I speak to Martin, please? – Czy mogę rozmawiać z Martinem?

Would you like to go to the cinema this evening? – Czy chciałbyś pójść do kina dziś wieczorem?

Let’s meet at the cinema. – Spotkajmy się przy kinie.

Włączcie nagranie: słuchajcie i czytajcie jednocześnie.

Odpowiedzcie głośno na pytanie: Which sentence is correct: Sally is phoning Martin? or Martin is phoning Sally? (Kto do kogo dzwoni?)

2. Wykonamy teraz zadanie nr 2 na stronie 93 z podręcznika . Posłuchajcie dwóch dialogów ustnie podejmijcie decyzję, którą „wytłuszczoną” odpowiedź trzeba wybrać. Dwa pierwsze zdania dotyczą pierwszego dialogu, dwa kolejne zdania – drugiego dialogu.

Moje objaśnienie: „Interstellar” i „Guardians of the Galaxy” to tytuły filmów, pierwszy wyraz znaczy dosłownie międzygwiezdny, a drugi tytuł na pewno słyszeliście – „Strażnicy galaktyki”.

Przeczytajcie wszystkie cztery zdania i włączcie nagranie.

 

3. W zadaniu nr 3 na stronie 93 musimy uzupełnić minidialogi wyrazami podanymi w pomarańczowej ramce – napiszcie proszę to zadanie w zeszycie.

4. Zadanie nr 4 str. 93 w podręczniku polega na wybraniu właściwej reakcji na pytanie. To zadanie wykonujemy ustnie.

5. Teraz zajrzymy na momencik do zeszytu ćwiczeń na stronę 39. Są tam dwa bardzo krótkie ćwiczenia nr 1 i 2. Myślę, że poradzicie sobie śpiewająco 🙂

6. Na koniec musimy nauczyć się pięciu kolejnych form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika. Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

…………. – tell -told

………… – go – went

……….. – have – had

……….. – hear – heard

………. – know – knew

__________________________________________________________

The 15th of May, 2020

Lesson

Topic: Agatha and her friends (Agata i jej przyjaciele)

Na dzisiejszej lekcji będziemy trenować rozumienie ze słuchu, czytanie oraz użycie czasu przeszłego past simple.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 90 i 91 – jest tam historyjka obrazkowa w częściach. Zaczniemy od prezentacji słownictwa do dialogów.

Blenheim Palace – to posiadłość wiejska zlokalizowana w Blenheim, pałac został zaprojektowany w stylu barokowym, co jest rzadkością w Anglii. Łączy w sobie funkcje domu mieszkalnego, mauzoleum i pomnika narodowego. W pałacu urodził się premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.

… are open to the public – są otwarte dla publiczności

He planted those trees. – On sadził tamte drzewa.

Go on! – Mów dalej!

to kill – zabić

What do you mean? – Co masz na myśli?

ghost – duch

We tricked you! – Nabraliśmy cię!

Don’t you believe me? – Nie wierzysz mi?

I was surprised. – Byłem zaskoczony.

Dołączam nagranie, po każdej części zróbcie pauzę w odsłuchu i Wy przeczytajcie głośno tę część. I tak po kolei dotrzecie do ostatniej szóstej części.

2. W zadaniu nr 2 na stronie 91 w podręczniku musicie wybrać najlepsze streszczenie tej historyjki. Przeczytajcie głośno to, które wybraliście.

3. W zadaniu nr 3 na str. 91 również podejmujemy decyzje czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wykonajcie to zadanie ustnie.

4. W zeszycie ćwiczeń na stronie 40 są zadania nr 2, 3, 4 i 5 dotyczące czasu przeszłego past simple. Do ćwiczenia nr 5 dołączam nagranie, którego słuchacie tyle razy, ile potrzebujecie.

5. Na koniec musimy nauczyć się pięciu kolejnych form czasowników nieregularnych z naszej listy ze str. 128 z podręcznika. Przepiszcie te formy do zeszytu, a w kropki wpiszcie polskie znaczenie:

.………………  – do – did

……………….  – eat – ate

………………  – find – found

……………..  – get – got

……………..  – get up – got up

_________________________________________________________

The 12th of May, 2020

Lesson

Topic: Past simple – part 2

Na tej lekcji będziemy stosować czas przeszły past simple od czasowników nieregularnych.

1. Form czasu przeszłego past simple od czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć, gdyż sami ich nie utworzymy. W naszym podręczniku na stronie 128 jest tabelka z czasownikami nieregularnymi. Nie są to wszystkie czasowniki nieregularne, ale część, która będzie nam w tym roku szkolnym potrzebna. Umówimy się, że po każdej lekcji musicie nauczyć się na pamięć pięciu czasowników ze znaczeniem i formą past simple ze strony 128 z podręcznika. A więc na tydzień będzie to 15 form. Po tej lekcji uczymy się pierwszej piątki czyli od be do come.

2. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 94 i spójrzcie na zadanie nr 1. Należy dopasować do siebie formy bezokoliczników z formami czasu przeszłego past simple. Korzystacie oczywiście z tabeli na stronie 128 w podręczniku, gdyż tych form dopiero zaczynamy się uczyć. Zadanie zapisujecie do zeszytu.

Sprawdźcie teraz swoje notatki z nagraniem i koniecznie powtarzajcie za lektorem wymowę nowych form w czasie przeszłym.

3. W zadaniu nr 2 na stronie 94 w podręczniku należy uzupełnić zdania formą czasownika podanego w nawiasie w czasie past simple. Czytajcie zdania na głos. Następnie wybierzcie dwa zdania w napiszcie je w zeszycie.

4. W zadaniu nr 4 w podręczniku na stronie 94 należy odpowiedzieć na pytanie: What did Harry do last weekend? Co Harry robił w ostatni weekend?

Ułóżcie zdania w czasie przeszłym past simple zgodne z obrazkami korzystając z czasowników w ramce i zapiszcie je w zeszycie.

5. Ostatnie zadanie do wykonania to zaśpiewanie piosenki z zadania nr 5 pt. „The Excuse” czyli „Wymówka”.

Kilka słówek do tekstu piosenki:

spacecraft – statek kosmiczny

excuse – wymówka

a scary sound – straszny dźwięk

an alien – obcy

inside – w środku

Najpierw zapiszcie w zeszycie po kolei wszystkie czasowniki podane w nawiasach – napiszcie ich formy czasu przeszłego past simple. Pomóżcie sobie tabelą ze str. 128:

1. leave – left

2. hear – heard

3. see – saw

4. ……

Kiedy już będziecie mieć wszystkie formy włączcie nagranie i śpiewajcie! Śpiewajcie tak głośno i pięknie jak na lekcji 🙂

______________________________________________________________

The 11th of May, 2020

Lesson

Topic: Past simple – czas przeszły past simple

Na tych zajęciach nauczymy się tworzyć form czasu przeszłego past simple od czasowników regularnych i poznamy jego zastosowanie.

1. Czas przeszły past simple opisuje wydarzenia, które dokonały się w określonym czasie w przeszłościinformujemy, kiedy coś się stało. Używamy przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. Czas wykonania czynności może być podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim zdanie zostało użyte. Nie jest przy tym istotny czas trwania czynności, skupiamy się na tym, że dana czynność, lub kilka kolejnych czynności, została wykonana.

Past simple użyjemy także, mówiąc o naszych dawnych zwyczajach i nawykach, czyli stwierdzając fakty, które nie są już aktualne.

Forma czasu przeszłego past simple to II forma czasownika. Jeśli mamy w zdaniu czasownik regularny, aby utworzyć tę formę:

a. dodajemy w większości czasowników– ed , np. play – played

b. jeśli czasownik kończy się na -e, dodajemy -d, np. like – liked

c. jeśli czasownik kończy się na -y, zamieniamy tę literkę na – ied, np. study – studied

d. jeśli w zakończeniu czaswonika występuje samogłoska+spółgłoska, podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -ed, np. stop – stopped

Stosując te zasady spróbujcie teraz utworzyć II formę czasownika od podanych przykładów. Zapiszcie je w zeszycie.

dance – ……………….

arrive – ………………

chat – ………………….

jump – …………………

love – …………………

tidy – …………………

step (iść/kroczyć) – …………………

copy – ……………….

live – ……………….

phone – ……………

2. Otwórzcie podręcznik na stronie 92 i przeczytajcie zadanie nr 1 – są to przykłady zdań we wszystkich osobach w czasie przeszłym past simple. Zauważcie, że forma czasownika w tym czasie jest dla wszystkich osób taka sama.

3. Wykonajcie ustnie zadanie nr 2 z podręcznika str. 92 – podany w nawiasie przy każdym zdaniu czasownik należy powiedzieć w czasie past simple. Wybierzcie sobie dwa z tego zadania i napiszcie je w zeszycie.

4. W zadaniu nr 5 str. 93 w podręczniku mamy odpowiedzieć na pytanie: What did Ben yesterday? (Co Ben robił wczoraj?) korzystając z obrazków i podanego słownictwa. Zdania zapisujemy w zeszycie, a dwa pierwsze podam jako przykłady:

Ben tidied his bedroom.

He played football with his friends.

…..

5. W zeszycie ćwiczeń na stronie 40 ćwiczenie nr 1, które na tej lekcji należy wykonać.

Good luck!

______________________________________________________________

The 8th of May, 2020

Lesson

Topic: People – ludzie

Na dzisiejszej lekcji rozpoczynamy nowy dział nr 7, w którym na początku poznamy nowe słownictwo oznaczające zawody.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 89 i spójrzcie na duży obrazek, który prezentuje różne ciekawe zawody.

W zadaniu nr 1 w ramce znajdują się nazwy zawodów zaprezentowanych na obrazku. Spróbujcie ustnie, korzystając ze skojarzeń językowych, dopasować zawody z ramki do odpowiednich obrazków.

Sprawdźcie czy dobrze myśleliście i włączcie nagranie.

A teraz zapiszcie w zeszycie zawody w podanej kolejności z tłumaczeniem. Tłumaczenie znajdziecie w podręczniku na stronie 127 w słowniczku z działu nr 7.

Zacznijcie tak:

1 – police officer – policjant

2 – doctor – lekarz

3 – firefighter – strażak

4 – journalist – dziennikarz

……

i tak do numeru 13.

Włączcie nagranie powyżej ponownie i powtarzajcie słówka za lektorem głośno i wyraźnie. Wykonajcie to zadanie dwa, a nawet trzy razy.

2. Zadanie nr 2 str. 89 w podręczniku wykonajcie ustnie – jak myślicie z jakim zawodem skojarzymy te obrazki?

3. Posłuchajcie nagrania, które dołączam poniżej i ustalcie, który zawód z ramki w jakiej kolejności pojawił się w nagraniu.

Podpowiedź: nr 1 – waiter

4. Teraz zadam Wam pytanie. Przepiszcie je do zeszytu i spróbujcie na nie odpowiedzieć, podobnie jak w moim przykładzie.

What do you want to be when you grow up? – Kim chcesz zostać, jak dorośniesz?

I want to be a doctor. – Chcę być lekarzem.

Możemy też zbudować zdanie złożone: When I grow up, I want to be a doctor.

5. A teraz odrobinę zabawy z zeszytem ćwiczeń: na stronie 38 są ćwiczenia nr 1, 2 i 3 dotyczące zawodów – wykonajcie je proszę.

_________________________________________________

The 5th of May, 2020

Lesson

Topic: Self-evaluation – samoocena

Dzisiaj pracujemy wyłącznie z zeszytem ćwiczeń, gdzie czekają na Was utrwalające zadania.

1. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 36 – jest tam ćwiczenie nr 2, w którym potrenujemy rozumienie ze słuchu. Posłuchajcie nagrania, które dołączam poniżej tyle razy, ile potrzebujecie, ażeby uzupełnić luki w zdaniach.

2. Teraz zajmiemy się zestawem ćwiczeń na stronie 37. Za te ćwiczenia będziecie sami przyznawać sobie punkty, sprawdzając je z podręcznikiem, a może także ze słowniczkiem.

Zaczniemy od ćwiczeń nr 1 i 2, które dotyczą słownictwa. Postarajcie się wykonać je bez zaglądania do notatek, a potem sprawdźcie z podręcznikiem/ zeszytem/ słowniczkiem i przyznajcie sobie punkty.

3. Ćwiczenia nr 3 i 4 to sprawdzenie znajomości gramatyki, a dokładnie czasu Present continuous (tworzymy go za pomocą czasownika to be oraz czasownika z końcówką – ing) oraz tworzenia stopnia wyższego przymiotników i zdań porównawczych za pomocą than.

Podaję Wam po dwa przykłady:

Ćwiczenie nr 3, przykład nr 1: Is Amy going to school? Krótka odpowiedź twierdząca: Yes, she is.

Przykład nr 2: Are they playing chess (szachy)? Krótka odpowiedź przecząca: No, they aren’t.

Ćwiczenie nr 4, przykład nr 1: Mountains are higher than hills. ( Góry są wyższe niż wzgórza.)

Przykład nr 2: English is easier than Polish. (J. angielski jest łatwiejszy niż j. polski.)

4. Ćwiczenie nr 5 str. 37 to reagowanie językowe – musimy uporządkować logicznie dialog.

A teraz wpisz i zsumuj swoje punkty w ramce poniżej, odczytaj wynik i ciesz się swoim osiągnięciem! Gratuluję, bo na pewno wszyscy świetnie sobie poradziliście!

____________________________________________________________________

The 4th of May, 2020

Lesson

Topic: Reading

Na dzisiejszej lekcji trenujemy umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także stosujemy poznane już słownictwo.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 86 – jest tam wskazówka 1, którą musicie dokładnie przeczytać i zapamiętać. Jest to podpowiedź jak pracować z tekstem.

Wykonamy teraz zadanie nr 1 str. 86 w podręczniku. Przeczytajcie polecenie.

Podpowiedź: Spójrzcie na obrazki poniżej. Edinburgh to Edynburg – miasto w Wielkiej Brytanii, a także stolica Szkocji.

Zastanówcie się, które zdanie od a. do e. pasuje do luk w mailu.

Czy Waszym rozwiązaniem było: 1. e, 2. d, 3. b, 4. c? Myślę, że też tak wykonaliście to zadanie.

2. Wykonajcie teraz ustnie zadanie nr 2 poniżej – odpowiedzcie na trzy pytania zgodnie z treścią maila.

3. W zeszycie ćwiczeń na stronie 33 są dwa powtórkowe bardzo krótkie ćwiczenia nr 1 i nr 2. Wykonajcie je proszę.

Życzę miłej nauki!

___________________________________________________________________

The 27th of April, 2020 and the 28th of April, 2020

Lesson

Topic: Review (units 1-6) – powtórka działów 1-6

Moi Drodzy! Materiał, który przedstawiony jest poniżej obejmuje dwie lekcje (poniedziałkową i wtorkową). Jest to materiał, który ma na celu kontynuację naszej powtórki najważniejszych wiadomości tym razem od działu 1 do działu 6. To, co poniżej zamieściłam możecie podzielić sobie na pół i część pracy wykonać w poniedziałek, a część we wtorek. Ale jeśli ktoś woli, może wszystko wykonać od razu. Decyzja należy do Was.

Przypominam również wyłącznie osobom, które nie rozwiązały jeszcze quizu językowego, aby zrobiły to ostatecznie w tym tygodniu, gdyż w przyszłym tygodniu chciałabym już quiz omówić.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 87 – tam zaczyna się nasza powtórka. Zaczniemy od zadania nr 1 – należy w zeszycie napisać wyrazy w całości i przyporządkować im odpowiednią literę na obrazku czyli wskazać co ten wyraz znaczy. Poszukiwane są tu wyrazy opisujące krajobraz oraz miejsca w mieście. Jeśli nie pamiętacie któregoś wyrazu, zajrzyjcie do podręcznika na stronę 63 i 75.

2. W zadaniu nr 2 na str. 87 jest tabelka. Narysujcie podobną w zeszycie, napiszcie kategorie: Music – muzyka, Adjectives – przymiotniki, Digital – cyfrowy (sprzęt), Prepositions – przyimki. Uporządkujcie wyrazy według tych kategorii.

3. W zadaniu nr 3 należy pisemnie w zeszycie uzupełnić zdania przedimkami a/an lub zaimkami nieokreślonymi some/any. Przypomnijcie sobie ich użycie wracając na str. 26 w podręczniku.

4. W zadaniu nr 4 powtarzamy użycie czasu Past simple od czasownika to be – was/were, wasn’t/ weren’t – tymi formami należy uzupełnić dialog.

5. Zdania w zadaniu nr 5 należy uzupełnić przyimkami podanymi w ramce.

6. Zadanie nr 6 polega na wybraniu poprawnej formy a,b albo c.

7. Do zadania nr 7 dołączam nagranie. Na początek jednak sami spróbujcie dialog przeczytać głośno i uzupełnić go wyrazami z ramki. Potem sprawdźcie swój dialog z tym w nagraniu.

Uwaga! Bardzo proszę, abyście zrobili czytelne zdjęcie zadań nr 3,4,5 i 6 str. 87 z podręcznika, które rozwiązaliście i macie zapisane w zeszytach i przysłali mi je do 7 maja.

Życzę Wam spokojnej „Majówki”!

__________________________________________________________________

The 24th of April, 2020

Lesson

Topic: Revision – vacabulary and grammar (Powtórzenie – słownictwo i gramatyka)

1. Moi Drodzy – na tej lekcji będziemy powtarzać to, co wspólnie udało nam się osiągnąć z działu nr 6.

W podręczniku na str. 85 zaczniemy od zad. nr 2. Uzupełnijcie zdania związane z opisem drogi. Przeczytajcie je nagłos.

Czy czytaliście tak samo jak ja mam?: Go straight on. Take the first right and go past the bank. Take the second left. Myślę, że tak właśnie czytaliście 🙂

Teraz spójrzcie ma malutką mapkę w zadaniu nr 3 nadal na str. 85. Wyobraźcie sobie, że stoicie razem z jakimś przechodniem na krzyżyku. Co powiecie do przechodnia, który chce dojść do punktu A? Wybierzcie pasujące zdanie z zad. nr 2, które rozwiązaliśmy przed chwilą. Co powiecie komuś, kto chce dojść do punktu B, a co powiecie komuś, kto chce dotrzeć do punktu C?

2. Teraz pora na odrobinę gramatyki: zad. 4 str. 85. Z podanych wyrażeń należy ułożyć zdanie twierdzące (jeśli mamy haczyk) oraz zdanie przeczące (jeśli mamy krzyżyk) w czasie przeszłym Past simple.

Zrobimy razem punkt nr 2 i 3:

My grandad was a police officer. Mój dziadek był policjantem. – zdanie twierdzące w czasie przeszłym Past simple

He wasn’t a teacher. On nie był nauczycielem. – zdanie przeczące w czasie przeszłym Past simple

The first lesson this morning wasn’t English. – zdanie przeczące w czasie przeszłym Past simple

It was history. – zdanie twierdzące w czasie przeszłym Past simple

Wykonajcie zadanie do końca w zeszycie.

3. W zad. nr 5 str. 85 w podręczniku jest dialog z lukami. Do luk wpisujemy formy czasu przeszłego Past simple, czyli jakaś forma z tych czterech: was lub were (dla twierdzących zdań) i wasn’t lub weren’t (dla przeczących zdań). Uważajcie na osobę w zdaniu. Najpierw pomyślcie sami i zanotujcie same tylko formy – nie trzeba pisać całych zdań, a potem sprawdźcie swoje odpowiedzi z nagraniem, które dołączam.

4. Zadania nr 6 na str. 85 niestety nie wykonamy z kolegą czy koleżanką z ławki, ale sami też sobie poradzicie. Ułóżcie ustnie pytania używając formy was lub were i dajcie dwie krótkie odpowiedzi. Dwa przykłady Wam podaję:

Was the weather good yesterday? Yes, it was. / No, it wasn’t.

Were you at school last Monday? Yes, I was. No, I wasn’t.

I już moje ostatnie pytanie:

How well can you do this task? Jak dobrze potrafisz wykonać to zadanie (zad. 6 str. 85 podręcznik)? Wybierz buźkę i narysuj w zeszycie.

 

 

 

 

____________________________________________________

The 20th of April, 2020

Lesson

Topic: Quiz językowy

______________________________________________________________________

The 21st of April, 2020

Lesson

Topic: Life in Britain – London (Życie w Wielkiej Brytanii – Londyn)

1. Na dzisiejszej lekcji poznacie stolicę Wielkiej Brytanii – Londyn z perspektywy Waszej rówieśniczki. Opowie Wam ona o tym mieście.

Na początek kilka nowych słówek, które proszę zapisać do zeszytu:

capital – stolica

natural history – historia przyrody

boat trip – rejs łodzią

cathedral – katedra

view – widok

blue whale – wieloryb błękitny

enormous – olbrzymi

population – populacja/ ludność

models of dinosaurs – modele dinozaurów

a lot of famous buldings – dużo znanych budynków

Otwórzcie proszę podręcznik na str. 84 i przeczytajcie na głos tekst pt.” London”

2. W zad. nr 1 na str. 84 w podręczniku jest prośba, abyście nazwy znanych miejsc w Londynie dopasowali do obrazków. Trochę Wam podpowiem:

Big Ben – to słynna wieża zegarowa w Londynie,

the London Eye – to „Londyńskie oko” – koło obserwacyjne, które do kapsuł pasażerskich zabiera ludzi i wznosi się do góry, skąd można podziwiać przepiękną panoramę Londynu i zrobić niepowtarzalne zdjęcia,

the Tower of London – to pałacowa i obronna budowla monarchów Anglii, w przeszłości budowla pełniła wiele funkcji, była więzieniem, fortecą, pałacem,

Hyde Park – to jeden z królewskich parków w Londynie, podzielony na dwie części przez jezioro Serpentine

Dla bardziej wnikliwych uczniów: jeśli jakieś miejsce w Londynie Was zaciekawiło, poszukajcie w internecie więcej informacji i zdjęć.

2. Zad. 2 na str. 84 w podręczniku – posłuchajcie nagrania o Londynie – tego samego tekstu, który czytaliście głośno. Posłuchajcie też dwóch komentarzy dodanych do tego postu i powiedzcie głośno na moje pytanie:

What did Agata, Sophie and Marcus enjoy? (Co w Londynie podobało się Agacie, co podobało się Sophie, a co Marcusowi.)

3. Wykonajcie proszę ustnie zad. nr 3 str. 84 w podręczniku – uzupełnijcie luki w zdaniach pasującymi wyrazami z tekstu.

Życzę miłej nauki!

________________________________________________________________

The 17th of April, 2020

Lesson

Topic: My town (Moje miasto)

1. Dzisiaj zajmiemy się pracą z tekstem czyli czytaniem ze zrozumieniem. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 83. Przeczytajcie na głos tekst pt. „My town”. U dołu tekstu jest czerwona ramka z czterema nowymi wyrazami – przepiszcie je do zeszytów wraz z tłumaczeniem.

Jak już zauważyliście tekst jest podzielony na akapity (części) , graficznie oddzielone od siebie i nawet ponumerowane.

Akapit to po angielsku paragraph – czyli wydzielona graficznie część tekstu traktująca o jednym temacie/zagadnieniu.

2. W zad. 6 na str. 83 mamy zapisane różne tematy:

a. size and location – wielkość i lokalizacja

b. parks – parki

c. hotels – hotele

d. transport- system transportu

e. entertainment – rozrywka

f. shopping – zakupy

g. food – jedzenie

h. countryside – krajobraz

i. sport – sport

Zastanówcie się i powiedzcie głośno jak można zatytułować pozostałe trzy akapity naszego tekstu w zad. 5. str. 83 . Pierwszy akapit ma tytuł size and location

Pragraph 1 – size and location

Pragraph 2 – ?

Pragraph 3 – ?

Pragraph 4 – ?

3. W zadaniu 7 str. 83 w podręczniku jest pięć punktów – akapitów, które trzeba zatytułować, korzystając z tytułów podanych przeze mnie wyżej od a do i. Spróbujcie wykonać to zadanie ustnie.

4. W zeszycie ćwiczeń na str. 35 jest ćw. 1 i 2 z tekstem o pewnym mieście. Wykonajcie proszę te zadania.

5. W poniedziałek wyślę Wam dostęp do quizu językowego. Powtórzcie więc sobie słownictwo z działu nr 6 (nazwy miejsc w mieście, opis drogi, zwroty z dialogów Agata and friends) oraz gramatykę: czas Past simple was/were , przeczenia wasn’t/weren’t. Quiz ocenię, ale wpiszę tylko oceny cel, bdb, db, a pozostałym osobom wpiszę plusa z aktywności za udział w quizie i chęci.

_____________________________________________________________

The 7th of April, 2020

Lesson

Topic: Ghost town – reading (Miasto widmo – czytanie ze zrozumieniem)

I. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 82. Znajduje się tam tekst pt. „Ghost town”. Włączcie najpierw nagranie – lektor przeczyta go dla Was (słuchajcie dobrze jego wymowy). Potem spróbujcie Wy przeczytać ten tekst na głos.

Pod tekstem jest kilka wyrazów przetłumaczonych na j. polski – przepiszcie je do zeszytu. Zastanówcie się, które wyrazy z tego tekstu były dla Was niezrozumiałe. Wynotujcie je i postarajcie się znaleźć tłumaczenie (w słowniku na końcu książki, w innym słowniku papierowym, który macie w domu lub w słowniku internetowym).

II. Odpowiedzcie proszę ustnie na pytania, które znajdują się w podręczniku w zad. 1 (powyżej tekstu) str. 82.

III. Wykonajcie ustnie zad. nr 2 str. 82 w podręczniku – luki trzeba uzupełnić datami lub danymi liczbowymi na podstawie tekstu.

IV. W tym tygodniu zaczyna się przerwa świąteczna. Osoby chętne zapraszam do obejrzenia wielkanocnego filmiku – zagadki z piosenką.

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8

Życzę miłej wiosennej przerwy!

________________________________________________________________________

The 6th of April, 2020

Lesson

Topic: „The SuperFriends” – a story (historyjka obrazkowa)

Moi Drodzy, dzisiaj lekcja, na którą chyba zawsze bardzo czekacie – a story about the SuperFriends.

I. Otwórzcie proszę podręczniki na str. 81. Włączcie nagranie i wysłuchajcie go do końca. Potem włączcie nagranie ponownie i po każdej scence róbcie przerwę. Wtedy spróbujcie sami przeczytać każdą scenkę, zmieniajcie swój głos tak, aby było wrażenie, że rozmawiają inne osoby. To świetne aktorskie ćwiczenie – koniecznie wypróbujcie! I tak do ósmej scenki. Jestem pewna, że Wam się to wspaniale udało i potraficie mówić różnymi ciekawymi głosami.

II. Wykonajcie ustnie zadanie nr 8 str. 81 w podręczniku. W każdym zdaniu należy wybrać jedną poprawną formę spośród dwóch „wytłuszczonych”.

III. Zad. nr 9 str. 81 w podręczniku wykonajcie w zeszytach. Należy podane zdania napisać w czasie przeszłym past simple (używajcie form was/were). Napiszcie również odpowiedzi na te pytania zgodne z treścią historyjki.

IV. Na sam koniec zróbcie proszę ćw. 1 str. 36 w zeszycie ćwiczeń.

Nie musicie mi przysyłać zdjęć tych zadań – mam do Was zaufanie i wiem, że je wykonacie.

Życzę miłego dnia!

______________________________________________________________________________

The 3rd of April, 2020

Lesson

Topic: Giving directions – wskazywanie drogi

Hello, everyone! Let’s begin today’s lesson! – Dzień dobry dzieci! Zaczynamy!

Dzisiaj poznamy zwroty potrzebne do pytania o drogę oraz do jej opisywania. Kiedy znajdziemy się za granicą w nowym mieście, na pewno te wyrażenia nam się przydadzą.

I. Zaczniemy od zapisu nowego słownictwa:

How do I get to the post office ? – Jak dostanę się/ dotrę/ dojdę do poczty ?

Where’s the post office? – Gdzie jest poczta?

Go straight on. – Idź/ jedź dalej prosto!

Take the first left. – Skręć w pierwszą ulicę w lewo.

Take the second right. – Skręć w drugą ulicę w prawo.

Go past the park. – Przejdź obok parku.

Is there a bus stop near here? – Czy jest w pobliżu przystanek autobusowy?

opposite -naprzeciwko

II. Otwórzcie podręcznik na str. 79 i przeczytajcie po cichu dialog, który znajduje się w zadaniu 1. Odpowiedzcie ustnie na dwa pytania, które są zapisane pod poleceniem do zadania.

1. Which place does Katie want to go? – Dokąd Katie chce dojść?

2. Where is it? – Gdzie to jest?

Posłuchajcie teraz dialogu z nagrania.

III. Zad. 2 str. 79 w podręczniku – włączcie nagranie poniżej i patrząc na obrazki powtarzajcie nowe zwroty za lektorem.

IV. Spójrzcie na zad. 3 str. 79 w podręczniku i ustnie powiedzcie jakimi zwrotami z opisu drogi należałoby podpisać obrazki.

V. Wykonajcie ustnie zad. 4 str. 79 z podręcznika sprawdzające Wasze reagowanie językowe.

VI. Teraz musicie się dobrze skupić. Spójrzcie na zad. 5 str. 79 w podręczniku – jest tam mała mapka z ulicami i rożnymi miejscami w mieście. Słuchając nagrania (można słuchać kilka razy) pokażcie palcem, gdzie znajduje się kino, supermarket i biblioteka.

VII. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,3 str. 32.

Życzę Wam miłej nauki!

___________________________________________________________________________

The 31st of March, 2020

Lesson

Topic: Agata and friends – a story (Agata i przyjaciele – historyjka)

I. Najpierw zapoznamy się ze słownictwem do historyjki. Przepiszcie do zeszytów zdania i wyrażenia:

your first visit – twoja pierwsza wizyta

How long are you here for? – Na jak długo tu przyjechałeś/-łaś?

Take the first left. – Skręć w pierwszą (ulicę) w lewo.

Can you show us the town? – Czy możesz nam pokazać miasto?

Sure, why not! – Jasne, dlaczego nie!

a prison – więzienie

You’re a great tour guide. – Jesteś wspaniałym przewodnikiem.

Those tourists are following us. – Tamci turyści podążają za nami.

They’re getting a free tour from Marcus.- Mają darmowe oprowadzanie/zwiedzanie od Markusa.

We’re going round in cicles. – Krążymy w kółko.

We’re lost! – Zgubiliśmy się!

He doesn’t know where he is. – On nie wie, gdzie jest.

What a waste of time! – Jaka strata czasu!

II. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 76. Znajduje się tam historyjka o Agacie i jej przyjaciołach w sześciu częściach. Najpierw posłuchajcie pierwszej sytuacji z nagrania, zróbcie pauzę i sami przeczytajcie na głos całą pierwszą scenkę. Spróbujcie je przetłumaczyć na j. polski. Potem odsłuchajcie części drugiej, przeczytajcie ją na głos i przetłumaczcie na j. Polski. Postępujcie tak po kolei z każdą częścią historyjki.

III. Wykonajcie ustnie zadanie nr 2 ze str. 77 z podręcznika. Trzeba ułożyć te zdania w zgodzie z kolejnością wydarzeń w historyjce o Agacie.

IV. Wykonajcie pisemnie zad. 3 ze str. 77 z podręcznika. Należy odpowiedzieć na podane pytania.

Życzę miłej nauki!

_________________________________________________________________________

Witam Was w kolejnym tygodniu naszej nauki na odległość. Mam nadzieję, że jak zawsze jesteście pełni energii. Let’s start!

Zapiszcie temat w zeszytach:

The 30th of March, 2020

Lesson 

Topic: The dialoge

I. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 80 i spójrzcie na zadanie nr 4 – znajduje się tam dialog z lukami. Luki musicie uzupełnić formami twierdzącymi lub przeczącymi czasownika to be w czasie past simple, czyli jest to kwestia czterech form: was / were lub wasn’t/ weren’t. Wystarczy jeśli w zeszycie zapiszecie same rozwiązania sześciu luk.

A teraz sprawdźcie swoje rozwiązania z odsłuchem – włączcie poniższe nagranie. Nagrania możecie słuchać kilka razy.

II. Druga część dzisiejszego treningu to ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. Otwórzcie je na stronie 34 i wykonajcie ćwiczenia numer 2,3,4 i 5.

UWAGA! Na wykonanie tych ćwiczeń macie czas do piątku 3 kwietnia. Bardzo proszę, abyście wykonali zdjęcie rozwiązanych zadań z całej strony 34 z zeszytu ćwiczeń (czyli ćwiczenia od nr 1 do numeru 5) i przysłali mi je do piątku przez mobidziennik.

Życzę Wam owocnej nauki!

_____________________________________________________________________________

The 27th of March, 2020 

Lesson

Topic: Past simple – to be – negative forms (czas przeszły czasownika „być” – przeczenia)

I. Na ostatniej lekcji pojawiały się formy czasownika to be w czasie przeszłym past simple w zdaniach twierdzących. Dzisiaj poznamy formy tego czasownika w czasie przeszłym past simple w zdaniach przeczących dla różnych osób:

I wasn’t at the cinema.

You weren’t at the cinema.

He/She/It wasn’t at the cinema.

We weren’t at the cinema.

You weren’t at the cinema.

They weren’t at the cinema.

Przepiszcie te przykłady do zeszytu (można na kolorowo lub w ramce).

II. Pytania budujemy wstawiając formę „was” lub „were” na początek. I podajemy krótką odpowiedź:

Were you at the park? (Czy ty byłeś/łaś w parku?)                    Yes, I was. / No, I wasn’t.

Was he at the park? (Czy on był w parku?)                                Yes, he was. / No, he wasn’t.

Were you at the park? (Czy wy byliście w parku?)                     Yes we were. / No, we weren’t.

Were they at the park? (Czy oni byli w parku?)                         Yes, they were. No, they weren’t.

III. Otwórzcie podręcznik na str. 80 i przeczytajcie na głos zdania z tabelki z zadania nr 1. Śmiało i głośno!

IV. Zróbcie ustnie zadanie nr 2 z podręcznika str. 80. W puste miejsca musicie wstawić wyłącznie przeczące formy czasownika to be w czasie past simple czyli albo wasn’t albo weren’t.

V. Zadanie nr 3 z podręcznika str. 80 zróbcie w zeszytach. Musicie najpierw ułożyć pytanie w czasie past simple (pytanie rozpoczyna się od was lub were). Po ułożeniu pytań posłuchajcie nagrania 2.49 i i dopiszcie krótkie odpowiedzi zgodne z treścią dialogu. Nagrania możecie słuchać wiele razy.

VI. A teraz to, na co z pewnością czekaliście – We are going to sing a song!

W podręczniku str. 80 w zadaniu nr 6 mamy piosenkę oczywiście z lukami . Posłuchajcie piosenki z nagrania nr 2.51 i zanotujcie w zeszytach jakie słowo należy umieścić w każdej luce. Śpiewajcie piosenkę ile razy chcecie razem z lektorem. Kiedy się spotkamy, zaśpiewacie mi ją razem.

Miłej nauki i śpiewania!