6b j.angielski

The 24th of June, 2020

Lesson

Topic: Review

Ostatnie zadanie z j. angielskiego w tym roku szkolnym dotyczy powtórki całościowej. Pracujemy z zeszytem ćwiczeń.

1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 47. W ćwiczeniu nr 1 sprawdzamy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Przeczytajcie polecenie w j. polskim znajdźcie właściwe odpowiedzi.

2. W ćwiczeniu nr 2 sprawdzamy rozumienie ze słuchu, proszę przeczytać dialogi i dopasować do nich miejsca na obrazkach.

3. Na stronie 48 w zeszycie ćwiczeń jest mini test, składający się z dwóch zadań związanych ze sprawdzeniem słownictwa, dwóch gramatycznych zadań i jednego zadania dotyczącego reagowania językowego. Podsumujcie ten rok nauki rozwiązując go.

Życzę Wam miłej ostatniej godziny nauki j. angielskiego w tym roku szkolnym!

 

____________________________________________________________

The 24th of June, 2020

Lesson

Topic: „The Red Book” – a story

Podczas tej lekcji posłuchamy i przeczytamy kolejny odcinek kryminalnej historyjki doskonaląc rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem.

1. Otwórzcie scan podręcznika str. 107. Najpierw włączcie nagranie, po odsłuchaniu pierwszej części zróbcie przerwę na samodzielne przeczytanie dialogu (jak zawsze czytacie różne role, a więc musicie dostosować ton głosu 🙂 ). I tak po kolei, aż do czwartej części. Starajcie się jak najlepiej odtwarzać wymowę lektorów.

Scan klasa6_strona107

2. W zadaniu nr 9 na scanie str. 107 z podręcznika należy odpowiedzieć na pytania w języku angielskim, co sprawdzi rozumienie tekstu – zadanie wykonujemy ustnie.

3. W zadaniu nr 10 na tym samym scanie, podane zdania należy uzupełnić właściwą formą czasowników znajdujących się w nawiasach – zadanie wykonujemy ustnie.

____________________________________________________________

The 19th of June, 2020

Lesson

Topic: Revision – grammar

Na tej lekcji powtarzamy dwie konstrukcje gramatyczne: to be going to i czas przeszły present perfect.

1. Spójrzcie proszę na scan podręcznika – strona 106. Przeczytajcie wiadomości sms w zadaniu nr 1 i odpowiedzcie głośno na pytanie: What is Kelly going to do on Saturday?

Scan klasa6_strona106

Wyszukajcie w tych wiadomościach po dwa przykłady zdań, które zawierają konstrukcje to be going to oraz will i przeczytaj je głośno.

2. Wykonajcie ustnie zadanie nr 3 ze scanu podręcznika na stronie 106. W zadaniu tym należy uzupełnić dialog formą to be going to układając zdania twierdzące, przeczące lub pytające.

3. W zadaniu nr 4 należy właściwie zareagować na podaną sytuację układając zdanie z will lub won’t.

4. W zadaniach nr 5 i 6 powtarzamy czas przeszły present perfect – zdania proszę napisać w zeszycie.

5. Dla osób, które są dzisiaj bardzo zmotywowane jest zadanie nr 7 ze scanu strony 106, które polega na ustnym wyborze właściwej odpowiedzi zgodnej z tym, co widzimy na zamieszczonym obrazku.

______________________________________________________

The 10th of June, 2020

Lesson

Topic: Talking about likes and dislikes (Rozmowy o upodobaniach)

Na tej lekcji ćwiczymy umiejętność informowania o naszych upodobaniach.

1. Na scanie podręcznika str. 105 znajduje się w zadaniu nr 1 dialog. Włączcie nagranie i podczas słuchania skupcie się na informacji, dzięki której będziecie mogli głośno po angielsku odpowiedzieć na dwa pytania:

What types of movies does Sophie like?

Which DVD is David buying for Sophie?

Scan klasa 6_strona105

2. Spójrzcie na zadanie nr 3 na scanie strony 105. Posłuchajcie dialogu z nagrania i odpowiedzcie na pytanie:

Which game does Jenny choose?

 

3. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 44 i wykonajcie ćwiczenie nr 1, które sprawdza reagowanie językowe oraz ćwiczenie nr 2, które sprawdza funkcje językowe.

________________________________________________________________

The 10th of June, 2020

Lesson

Topic: Present tenses and past tenses (Czasy teraźniejsze i czasy przeszłe)

Podczas tej lekcji powtórzymy następujące czasy: present simple i present continuous oraz past simple i past continuous.

1. Na scanie z podręcznika str. 104 mamy poćwiczyć najpierw czasy teraźniejsze present simple i present continuous w zestawieniach.

Przypomnimy najpierw zasady użycia tych czasów.

Czas Present Simple opisuje czynności:

–  które się powtarzają, są wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

–  które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun.Ziemia krąży wokół słońca.

W zdaniach pojawiają się przysłówki częstotliwości, np: never, always, often, usually, seldom.

 

Czas Present Continuous opisuje czynności:

wykonywane obecnie, w danej chwili.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

odbywające się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

zaplanowane lub zamierzone, mające się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina

W zdaniach występują wyrażenia np.: now, at present, tomorrow, this week.

2. Po przypomnieniu sobie tych zasad wykonajcie proszę ustnie ze skanu str. 104 podręcznika zadania nr 1, 2 i 3.

Scan klasa6_strona104

3. Teraz krótkie przypomnienie o zastosowaniu czasów przeszłych past simple i past continuous.

Czas past simple opisuje on najczęściej czynności jednorazowe z przeszłości, nawyki z przeszłości oraz wydarzenia, które miały miejsce i nie wywarły wpływu na dalsze wydarzenia. W przypadku tego czasu dokładnie określamy, kiedy opisywane przez nas wydarzenie miało miejsce.

We visited my parents two weeks ago. – Odwiedziliśmy moich rodziców dwa tygodnie temu.

 

Past continuous  (tworzenie: was/were + czasownik z końcówką -ing) jest używany jest do opisywania czynności, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości, jednak w odróżnieniu od czasu Past Simple, trwały one przez pewien czas.

At three o’clock, Ted was watching his favourite TV show. – O trzeciej Ted oglądał swój ulubiony TV show.

Ponadto, czasu past continuous użyjemy, kiedy będziemy chcieli powiedzieć o dwóch lub więcej czynnościach, które jednocześnie trwały w przeszłości, oraz o czynnościach, które trwały, jednak zostały przez coś przerwane:

I was doing my homework when my father came back home. –Odrabiałem lekcje, kiedy mój tato wrócił do domu.

4. Wykonajcie ustnie z tej strony podręcznika (scan strona 104, który zamieściłam powyżej) zadanie nr 5 i 6 uzupełniając luki formami czasów przeszłych (w zadaniu nr 5 – past continuous was/were + czasownik z końcówką -ing, w zadaniu nr 6 – formy czasu past simple.)

Włączcie nagranie piosenki i sprawdźcie poprawność swoich rozwiązań, a podczas ponownego odsłuchu śpiewajcie głośno z lektorem.

5. Dalszy trening czasów teraźniejszych i przeszłych jest na stronie 45 w zeszycie ćwiczeń – wykonajcie proszę ćwiczenia nr 1,2,3 i 4.

__________________________________________________________________

The 5th of June, 2020

Lesson

Topic: Zuzia and friends – a story

Na tej lekcji czytamy i słuchamy ze zrozumieniem, utrwalamy słownictwo, poznajemy gotowe frazy w użyciu językowym.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 102 i 103 – jest tam ciąg dalszy przygód Zuzi i jej przyjaciół.

Kilka zwrotów związanych ze słownictwem. Przepiszcie je do zeszytu.

the bike thief – złodziej rowerów

thief / thieves – złodziej / złodzieje (nieregularna liczba mnoga)

steal – kraść

catch – złapać

find out – dowiedzieć się/ odkryć

Włączcie nagranie, róbcie przerwy po każdej scence i czytajcie głośno wcielając się w różne role i zmieniając głos. Wysłuchajcie i przeczytajcie w ten sposób sześć scenek.

2. Na stronie 102 w podręczniku są zadania do tej historyjki.

W zadaniu 2 należy należy ustnie odpowiedzieć na postawione pytania. W zeszycie napiszcie odpowiedź na dwa dowolnie wybrane pytania.

W zadaniu nr 3 należy ustnie odpowiedzieć czego konkretnie dotyczą wyrazy napisane czerwoną czcionką. Odpowiedzi szukacie we wskazanych ramkach.

W zadaniu nr 4 zebrano zwroty bardzo często używane każdego dnia. Odszukajcie je w odpowiednich ramkach i napiszcie w zeszycie.

Zadanie nr 5: należy we wskazanych sytuacjach odszukać przymiotniki rozpoczynające się od wydrukowanych literek i kończące się na podaną literkę. Jeśli już znajdziecie te przymiotniki dopasujcie do nich przeciwieństwa podane w ramce w zadaniu nr 6. Pary przymiotników zapiszcie do zeszytu.

Ja zacznę to zadanie:

terrible – great

strange – normal

…….

_____________________________________________________________

The 3rd of June, 2020

Lesson

Topic: Mystery (zagadka/tajemnica)

Celem tej lekcji jest poszerzenie słownictwa, trening wymowy, rozumienie ze słuchu.

Na platformie Quizlet dodałam nowy zestaw ze słówkami pt. „Steps plus unit 8 – Mystery” – proszę ćwiczyć w trybach: fiszki z wymową, ucz się, test i dopasowanie.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 101 i zastanówcie się, jak nazywają się przedmioty na obrazku zaznaczone numerkami w języku angielskim. Są one podane w ramce w zadaniu nr 1. Odpowiedzi wraz z tłumaczeniem napiszcie w zeszycie. Tłumaczenie jest na platformie Quizlet lub w słowniczku w podręczniku.

Ja zacznę:

1 – curtains – zasłony

2 – cupboard – szafka kuchenna

3 – lamp – lampa

4 – miror – lustro

5 – …………

Dokończcie zadanie i posłuchajcie nagrania. Koniecznie powtarzajcie wymowę po lektorze.

2. Posłuchajcie nagranej rozmowy poniżej, powiedzcie głośno, które przedmioty z zadania nr 1 są wymieniane.

Spójrzcie teraz na zadanie nr 5 na stronie 101 i przeczytajcie zdania z lukami. Posłuchajcie nagrania powyżej ponownie i spróbujcie te zdania uzupełnić wyrazami z dialogu. Zdania przeczytajcie na głos – zadanie to wykonujemy ustnie.

3. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 43 i aby dobrze zapamiętać słownictwo zróbcie ćwiczenia nr 1,2, 3. Do ćwiczenia nr 3 dołączam nagranie.

4. Dla osób, które jeszcze chcą potrenować ćwiczenia dodatkowe: nr 4, 5 i 6.

__________________________________________________________

The 3rd of June, 2020

Lesson

Topic: Revision

Na tej lekcji powtarzamy wiadomości z działu nr 7

1. Na stronie 99 w podręczniku są dwa zadania, które możecie wykonać ustnie – w zadaniu nr 1 przeczytajcie głośno podane zdania i powiedzcie, która osoba na obrazku ma takie dolegliwości.

W zadaniu nr 2 należy zdania uzupełnić odpowiednimi przymiotnikami z ramki opisującymi emocje.

2. W zadaniach nr 3 i 4 należy zastosować present perfect. W zadaniu nr 3 tworzycie zdania oznajmujące, w zadaniu nr 4 – pytania. Zapiszcie te zdania do zeszytu.

3. Zadanie nr 1 na stronie 100 w podręczniku dotyczy rozumienia ze słuchu. Przeczytajcie uważnie treść zadania, listę dołączonych słówek i wskazówkę, która jest na tej stronie. Włączcie nagranie i postarajcie się po drugim słuchaniu odpowiedzieć na trzy pytania.

4. Ostatnie zadanie na dzisiaj to zadanie nr 1 w zeszycie ćwiczeń na stronie 42 – dotyczy samodzielnego czytania tekstu.

5. Dla osób, które chcą jeszcze potrenować na tej lekcji ćwiczenie dodatkowe – nr 2 ze strony 42 z zeszytu ćwiczeń. Przeczytajcie polecenie (w poleceniu powinno być, iż usłyszymy trzy dialogi, nie zgadza się też numer nagrania – powinno być 24), treść zadania i włączcie nagranie, które zamieściłam.

____________________________________________________________

The 29th of May, 2020

Lesson

Topic: Listening and writing – słuchanie i pisanie

Na tej lekcji oprócz słuchania będziemy również czytać ze zrozumieniem.

1. W podręczniku na stronie 97 w zadaniu nr 4 po wysłuchaniu nagrania należy ustalić jak mają na imię dziewczyny na obrazku. Uwaga – imienia jednej dziewczyny nie podano. Odpowiedzi napiszcie w zeszycie.

2. Zadania nr 5 i 6 dotyczą maila znajdującego się obok. Po przeczytaniu e-maila Odpowiedzcie ustnie na pytania i poszukajcie w treści e-maila fraz z ramki w zadaniu nr 6.

3. Tabelkę z zadania nr 7 na stronie 97 w podręczniku należy przerysować lub jeśli wolicie przepisać zwroty bez tabelki do zeszytu. Oprócz tego w odpowiednich miejscach dopiszcie zwroty z zadania nr 6. Nauczcie się wszystkich wyrażeń na pamięć.

4. W zeszycie ćwiczeń na stronie 41 są dwa zadania powiązane ze sobą: nr 3 i 4. Najpierw posłuchajcie nagrania, a potem uzupełnijcie notatkę o Sarze w ćwiczeniu nr 3 oraz wybierzcie dobre odpowiedzi w ćwiczeniu nr 4.

Miłej nauki!

__________________________________________________________

The 27th of May, 2020

Lesson

Topic: „Have a good sleep!” – listening and reading ( Śpij dobrze! – słuchanie i czytanie)

Celem tej lekcji jest rozwijanie umiejętności słuchania i czytania.

1. W podręczniku na stronie 96 w zadaniu nr 1 jest tekst pt: „Have a good sleep!” Słownictwo powinno być Wam znane, pod tekstem wyjaśniono dwa wyrazy.

Włączcie nagranie i jeśli chcecie możecie równocześnie czytać. Po zapoznaniu się z tekstem uzupełnijcie luki w zadaniu nr 1 pod poleceniem.

2. W zadaniu nr 2 na stronie 96 zdecydujcie ustnie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe: Is it true or false?

3. W zadaniu nr 3 na stronie 96 są pytania skierowane do Was. Napiszcie odpowiedzi na nie w zeszycie.

____________________________________________________________

The 27th of May, 2020

Lesson

Topic: „The Red Book” – a story

Na dzisiejszej lekcji utrwalamy czas present perfect w miły sposób, gdyż poprzez historyjkę kryminalną.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 95, jest tam kolejny odcinek historyjki o czerwonej księdze w czterech sytuacjach. Słownictwo powtarza się z ubiegłych lekcji, ale jeśli ktoś potrzebuje, zawsze może sprawdzić znaczenie wyrazu w słowniku.

Słuchajcie historyjki w częściach, po każdej części róbcie pauzę i Wy czytajcie na głos zmieniając swój ton, gdyż musicie wykonać aktorskie zadanie i odegrać kilka różnych osób.

Po wysłuchaniu i przeczytaniu historyjki poszukajcie w każdej z tych sytuacji zdań w czasie present perfect i odczytajcie je na głos.

2. Zadanie nr 7 na stronie 95 w podręczniku polega na ułożeniu podanych zdań według kolejności wydarzań znanych z historyjki. Zadanie wykonajcie ustnie.

3. Zadanie nr 9 na stronie 95 w podręczniku wykonajcie pisemnie w zeszycie. Z rozsypanki należy ułożyć poprawne pytania w czasie present perfect.

4. Na koniec do wykonania są dwa krótkie ćwiczenia nr 1 i 2 strona 41 w zeszycie ćwiczeń , które rozwiną Waszą umiejętność czytania ze zrozumieniem.

_____________________________________________________________

The 22nd of May, 2020

Lesson

Topic: At the doctor’s – u lekarza

Podczas tej lekcji powtarzamy słownictwo związane ze zdrowiem oraz chorobami, przekazujemy informacje lekarzowi, rozwijamy umiejętność rozumienia ze słuchu oraz reagowania językowego.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 93, w zadaniu nr 1 jest dialog pt. „At the doctor’s”. Przeczytajcie 4 zdania pod poleceniem – wszystkie są błędne, po odsłuchu będziecie musieli te zdania przeczytać na głos jeszcze raz, tym razem podając prawdę zgodną z treścią dialogu.

Włączcie nagranie, słuchajcie go dwa razy (możecie zaglądać do tekstu).

Skorygujcie teraz zdania w tym zadaniu.

2. W dialogu pojawiło się słowo „ago”, które stosujemy wtedy, gdy mówimy, jak dawno temu coś się wydarzyło.Wtedy należy użyć czasu past simple, a „ago” występuje po określeniu czasowym, np. I visited London a month ago.

Spójrzcie teraz na zad. nr 2 str. 93 w podręczniku, przeczytajcie zdania w punkcie pierwszym i przeanalizujcie zdanie napisane niebieską czcionką właśnie z „ago”. Napiszcie w zeszycie pozostałe zdania z „ago”.

3. W zadaniu nr 3 str. 93 w podręczniku musimy zrobić notatki do trzech dialogów, których posłuchacie z nagrania. Najpierw przerysujcie tabelkę do zeszytu, a potem słuchając dialogów uzupełnijcie je korzystając z wyrażeń w ramce pod poleceniem.

4. Zadanie nr 4 str. 93 w podręczniku to zadanie na reagowanie językowe. Posłuchajcie z nagrania pytań lub komunikatów i dopasujcie odpowiednią reakcję wybraną spośród a-e. Jedna reakcja podana jest dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

5. Spójrzcie teraz na zadanie nr 6 str. 93 w podręczniku. Proszę ułożyć zdania z rozsypanki i napisać je w zeszycie. Zastanówcie się kto wypowie te zdania: pacjent czy lekarz?

________________________________________________________________

The 20th of May, 2020

Lesson

Topic: Zuzia and friends – a story

Ta lekcja jest przeznaczona na nasze dwa zajęcia, na których będziemy ćwiczyć rozumienie ze słuchu, rozumienie dialogów czytanych oraz powtórzymy czas present perfect.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 90 i 91, gdzie czeka na Was dalszy ciąg przygód Agaty i jej przyjaciół. Jest tam sześć scenek. Włączcie nagranie, róbcie pauzę po każdej sytuacji i czytajcie na głos każdą z podanych scenek. Kiedy posłuchacie i przeczytacie już wszystkie dialogi zapiszcie w zeszycie pięć zdań w czasie present perfect, które znajdziecie w tych scenkach.

2. Wykonamy teraz ustnie zadanie nr 2 na stronie 91 w podręczniku. Czytajcie głośno podane zdania po kolei i mówcie głośno czy są one prawdziwe czy fałszywe It’s true./ It’s false.

3.W zadaniu nr 3 na stronie 91 w podręczniku są napisane pytania do historyjki o Agacie, na które musicie ustnie odpowiedzieć.

4. Musimy również zwrócić uwagę na zwroty z Everyday English – są one zebrane po polsku w zadaniu nr 4 str. 91. Przetłumaczcie je na język angielski. Jeśli jakiś zwrot jest dla Was nowy, zapiszcie go w zeszycie.

5. Zadanie nr 5 str. 91 w podręczniku wykonajcie w zeszycie – buźki rysujecie własnoręcznie i dopisujecie pasujące określenie po angielsku.

6. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 38, gdzie jest ćwiczenie nr 3. Włączcie nagranie, słuchajcie go kilka razy, jeśli potrzebujecie i uzupełnijcie luki.

7. Wykonajcie także ćwiczenia nr 4 i 5 z tej samej strony oraz ćw. nr 1 i 2 ze strony 39 w zeszycie ćwiczeń.

8. Ostatnią czynnością jest rozwiązanie zadań interaktywnych z czasem present perfect. Pamiętajcie , iż potrzebujemy have/has + III formy czasownika. Uspokoję Was, że ja nie będę widziała wyników, zadanie to wykonujecie w ramach własnego doskonalenia. Kiedy rozwiążecie już 25 zdań, należy kliknąć na „sprawdź”, a jeśli nie będziecie nadal widzieć, jaka jest dobra odpowiedź kliknijcie na „odpowiedzi”.

http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-present-perfect-test-1.html

_______________________________________________________

The 15th of May, 2020

Lesson

Topic: Present perfect – part2

Moi Drodzy! Dzisiaj ciąg dalszy naszych zmagań z czasem present perfect. Poznamy jak tworzyć zdania przeczące, pytania i krótkie odpowiedzi.

1. Modele zdań

a. Tworzenie zdań przeczących:

haven’t/ hasn’t + III forma czasownika czyli past participle (od czasowników regularnych z

końcówką – ed, od czasowników nieregularnych z tabeli )

Przykład:

I haven’t had an accident. (Nie miałem wypadku.)/ He hasn’t had an accident. (on nie miał wypadku.)

b. Tworzenie pytań w czasie present perfect: zaczynamy pytanie od have/has, potem podajemy osobę, a potem formę past participle, dalej reszta zdania.

Przykład:

Have you had an accident? (Czy miałeś wypadek?)

Krótka odpowiedź: Yes, I have./ No, I haven’t.

Has he had an accident? (Czy on miał wypadek?)

Krótka odpowiedź: Yes, he has. / No, he hasn’t.

c. Przeczytajcie proszę opis gramatyczny z podręcznika na stronie 94 podany w zadaniu nr 1 w podręczniku.

2. Wykonajcie proszę zadanie nr 2 z podręcznika str. 94 w zeszycie. Musicie uporządkować wyrazy tak, aby powstały zdania przeczące. Potem popatrzcie na obrazki od 1 do 6 i powiedzcie głośno czy są one zgodne z treścią zdań utworzonych przez Was czy nie.

3. W zadaniu nr 3 str. 94 w podręczniku w poleceniu proszą Was o ułożenie zdań pytających w czasie present perfect ze słówkiem ever.

4. W zeszycie ćwiczeń na stronie 40 są dwa ćwiczenia nr 4 oraz 5 i dotyczą czasu present perfect. Wykonajcie je- wiem, że potraficie 🙂

__________________________________________________________

The 13th of May, 2020

Lesson

Topic: Present perfect part 1– czas present perfect

Na dzisiejszych dwóch lekcjach poznamy czas, który ma nazwę present perfect i używany jest , gdy mówimy o zdarzeniach, doświadczeniach z przeszłości, o których nie wiadomo, kiedy dokładnie miały miejsce, lub gdy nie ma to znaczenia. Ważny jest skutek, a nie to czy dana czynność (nie )została wykonana.

1. Aby utworzyć ten czas potrzebujemy dwóch elementów:

have/has + III forma czasownika (Past participle)

Przykład:

He can’t play football. He has broken his leg. (On złamał nogę). – Nie jest ważne kiedy, ważny jest skutek, który ma wpływ na teraźniejszość.

Formy past participle od czasowników regularnych tworzymy za pomocą -ed, od czasowników nieregularnych musimy nauczyć się ich na pamięć.

My już umiemy część tych form czasowników, które w klasie 6 są w podręczniku na stronie 128 i mieliście uczyć się ich już w marcu.

2. Otwórzcie podręcznik na str. 92 i przeczytajcie najpierw opis czasu present perfect w zadaniu nr 1. Teraz potrenujemy tworzenie past participle. W zadaniu nr 2 w podręczniku na str. 92 musimy stworzyć past participle od podanych czasownków regularnych czyli powstanie taka sama forma, jak w czasie past simple: watch – watched, live – lived , ….

W zadaniu nr 3 podręczniku str. 92 należy podać past participle od czasowników nieregularnych, które znamy już na pamięć lub możemy się upewnić zaglądając na stronę 128 w naszym podręczniku: fly – flown, eat – eaten, ….

3. Spróbujcie uzupełnić twierdzące formy czasu present perfect w zadaniu nr 4 str. 92 podręczniku. Zapiszcie w zeszycie tylko zdania z uzupełnionymi lukami.

4. Wykonamy teraz zadanie nr 5 str. 92 z podręcznika. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania odpowiedzcie głośno na pytanie, gdzie znajdują się osoby mówiące (jeden obrazek nie pasuje do żadnej sytuacji).

Zadanie nr 6 wykonajcie pisemnie w zeszycie. Musicie ponownie spojrzeć na obrazki w zadaniu 5 i ułożyć twierdzące zdania w czasie present perfect. Formy nieregularne sprawdzamy na stronie 128 w podręczniku.

5. W zeszycie ćwiczeń na stronie 40 są ćwiczenia nr 1,2,3 związane z czasem present perfect. Wykonajcie je proszę. Zadaniu nr 2 wpisujecie formy, które sami wybierzecie.

6. Obejrzyjcie filmik o czasie present perfect.

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k

________________________________________________________________

The 8th of May, 2020

Lesson

Topic: Health – zdrowie

Na tej lekcji poznamy słownictwo związane z częściami ciała, zdrowiem i dolegliwościami/chorobami.

1. Zalogujcie się na platformie QUIZLET – czeka tam na Was nowy zestaw słówek pt. Health – steps plus – unit 7. Na tej platformie ćwiczycie tryb fiszki, koniecznie wymowę, ucz się, test i dopasowania.

2. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 89. W zadaniu nr 1 są podane wyrażenia, które razem z tłumaczeniem macie podane w nowym zestawie na platformie QUIZLET. Dopasujcie te wyrażenia do postaci na dużym obrazku. Zapiszcie je według poprawnej kolejności podając tłumaczenie (tłumaczenie znajdziecie w Quizlecie, ale także w naszym podręczniku na stronie 127).

Zapiszcie w zeszycie:

1 – a headache – ból głowy

2 – a sore throat – ból gardła

3 – earache – ból ucha

….

Posłuchajcie rozwiązania z nagrania i powtarzajcie za lektorem:

3. Posłuchajcie nagrania – usłyszymy tam 6 różnych sytuacji. Jakie choroby/ dolegliwości /obrażenia zostały wymienione? Zapiszcie je w zeszycie przedmiotowym.

 

4. Wykonajcie ustnie zadanie nr 3 str. 89 w podręczniku. Uzupełnijcie zdania wyrażeniami z zad. nr 1, aby były one logiczne.

5. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 38 i wykonajcie ćwiczenie nr 1 i 2.

________________________________________________________________

The 6th of May, 2020

Lesson

Topic: Self-evaluation – samoocena/ ewaluacja

Drodzy Uczniowie! Materiał ten dotyczy ostatniej części powtórki – tym razem pt. Samoocena. Rozwiązując zadani oczywiście możecie korzystać z podręcznika i zeszytu.

1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 37, gdzie mamy przygotowane zadania kontrolne.

2. Zadania nr 1, 2 i 3 dotyczą znajomości słownictwa. Skupcie się na poprawności zapisu.

3. Zadnia nr 4, 5 i 6 to zadania gramatyczne. Polecenia są sformułowane w j. polskim, więc proszę postępować zgodnie z instrukcją.

4. Ostatnie ustne zadanie związane jest z właściwym reagowaniem językowym – do uzupełnienia jest dialog. 

Na koniec działanie związane z samooceną: 

Narysujcie odpowiednią buźkę w zeszycie:

How well do you know the Unit 6 vocabulary and grammar? 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

The 6th of May, 2020

Lesson

Topic: Steps to exam success (Kroki do egzaminacyjnego sukcesu)

Na tej lekcji potrenujemy rozwiązywanie zadań typowych dla egzaminu ósmoklasisty, dla Was dopasowane pod kątem trudności czyli znajomości gramatyki i słownictwa. Poznacie też strategie rozwiązywania zadań na podstawie tekstów czytanych samodzielnie.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 88 i spójrzcie na część zatytułowaną „Learning steps”.

Na początek proszę przeczytać wskazówki egzaminacyjne dotyczące rozwiązywania zadań opartych na tekstach czytanych samodzielnie, które znajdują się w białej ramce pt. „Reading”. Zapamiętajcie te zasady, gdyż pomoże Wam to rozwiązywać zadania tego typu.

2. W części „Learning steps” w zadaniu nr 2 są cztery pytania dotyczące konstrukcji pytań w białej ramce poniżej. Wystarczy, jeśli na te cztery pytania odpowiecie ustnie:

a. How many answers are there to choose from? Ile odpowiedzi jest do wyboru w każdym pytaniu?

b. How many are correct? Ile odpowiedzi jest poprawnych?

c. What is the topic of the text? Co jest tytułem tekstu?

d. What can you see in the pictures? Co widzisz na obrazkach?

3. Teraz proszę, abyście przeczytali tekst pt. „Humans of the sea!” , a potem odpowiedzieli na trzy pytania w białej ramce zgodnie z treścią tekstu. To zadanie wykonajcie pisemnie w zeszycie.

Kilka słówek do tekstu:

brain – mózg

to train – trenować

tricks – sztuczki

personality – osobowość, charakter

quickly – szybko

to protect – ochraniać

by accident – przez przypadek

4. W zeszycie ćwiczeń na stronie 36 mamy do wykonania dwa zadania nr 1 i nr 2 (polecenia są sformułowane w j. polskim). W zadaniu nr 2 konieczny jest odsłuch, który dołączam poniżej. Według standardów egzaminacyjnych nagrania słuchamy dwa razy, ale jeśli ktoś nie jest pewny odpowiedzi, proszę aby włączył nagranie kolejny raz.

Życzę miłej nauki!

____________________________________________________________________

The 29th of April, 2020

Lesson

Topic: Review (units 1-6) – powtórka działów 1-6

Moi Drodzy! Materiał, który przedstawiony jest poniżej obejmuje dwie lekcje. Jest to materiał, który ma na celu powtórkę najważniejszych wiadomości od działu 1 do działu 6.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 87 – tam zaczyna się nasza powtórka. Zaczniemy od zadania nr 1 – przyporządkowania wyrazów do odpowiednich kategorii z tabelki: sprzęt sportowy to sports equipment, przymiotniki opisujące emocje to emotions adjectives, sklepy i punkty usługowe to shops, czasowniki związane z pieniędzmi to money verbs. Wykonajcie to zadanie zeszycie.

2. W zadaniu nr 2 str. 87 należy w każdym rzędzie wskazać wyraz, który nie pasuje do pozostałych – zróbcie to zadanie ustnie.

3. Zadanie nr 3 napiszcie w zeszycie używając must lub mustn’t zgodnie z tym, co wskazują obrazki.

4. Zadanie 4 polega na uzupełnieniu zdań przysłówkami, które musicie utworzyć od podanych w nawiasie przymiotników. Możecie sobie przypomnieć zasady otwierając podręcznik na stronie 66 (Adverbs of manner). Zadanie wykonujemy pisemnie.

5. Polecenie informuje o tym, że trzeba w zeszycie napisać 5 zdań o planach, jakie masz ty / twoi przyjaciele na weekend. Należy w tych zdania użyć konstrukcji going to.

6. W zadaniu nr 6 należy połączyć logicznie pasujące zdania, w których dodatkowo musicie zastosować konstrukcję will/ won’t.

Podobne jest zadanie nr 7: łączymy logicznie zdania, tym razem uzupełniając je konstrukcją should/ shouldn’t. Oba zadania możecie wykonać ustnie.

7. W zadaniu nr 8 należy czasownik podany w nawiasie umieścić w zdaniu we właściwej formie.

8. Zadanie nr 9 polega na wybraniu poprawnej formy spośród odpowiedzi a, b lub c.

9. Do zadania nr 10 na str. 88 w podręczniku dołączam nagranie. Zanim włączycie nagranie przeczytajcie zdania od 1 do 6 i możliwe odpowiedzi.

Uwaga: Proszę, abyście wykonali czytelne zdjęcia zadaniom 4, 5, 8 i 9 ze strony 87 z podręcznika, które rozwiązane zapisaliście do zeszytu i przysłali mi do 7 maja.

Życzę Wam spokojnej „Majówki”!

___________________________________________________________________

The 24th of April, 2020

Lesson

Topic: Revision – listening (Powtórzenie – rozumienie ze słuchu)

1. Moi Drodzy podsumowania działu nr 6 ciąg dalszy – dziś skupimy się na rozumieniu ze słuchu.

W naszym podręczniku na str. 86 jest na zielonym tle lista słówek. Przeczytajcie ją i wydaje mi się, że Wy już chyba wszystkie te wyrażenia znacie, ale jeśli coś się zapomniało, zapiszcie wybrany wyraz do zeszytu.

Przeczytajcie również „Wskazówkę” w fioletowej ramce, którą warto zapamiętać na Wasz przyszły egzamin ósmoklasisty.

2. W zad. nr 1 na str. 86 posłuchamy nagrania wypowiedzi Sally, a potem należy prawidłowo dokończyć trzy zdania. Zanim rozpoczniecie odsłuch, przeczytajcie te zdania i możliwe odpowiedzi. Spróbujcie wykonać to zadanie po dwukrotnym odsłuchu, ale jeśli ktoś nie będzie pewny odpowiedzi, można posłuchać jeszcze kilka razy.

3. W zad. nr 2 na str. 86 w podręczniku będzie do odsłuchu dialog. Najpierw proszę przeczytać podane po angielsku zdania i możliwe ich dokończenia. Potem uruchomcie odsłuch. Po dwukrotnym słuchaniu podejmujemy decyzję co do naszej odpowiedzi, ale jeśli ktoś potrzebuje wysłuchać dialogu ponownie, śmiało to zróbcie.

Odpowiedzcie na pytanie i narysujcie odpowiednią buźkę w zeszycie:

How well can you do this task?

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

The 22nd of April, 2020

Lesson

Topic: Revision – vocabulary and grammar

1. Na tej lekcji powtórzymy słownictwo i gramatykę z całego działu nr 6.

W podręczniku na str. 85 zaczniemy od zad. nr 2, w którym musicie uzupełnić luki podanymi czasownikami. Zadanie wykonajcie ustnie.

2. Zad. Nr 3 na str. 85 w podręczniku proszę wykonać pisemnie w zeszycie. Należy ułożyć zdania twierdzące, przeczące lub pytania.

Sprawdźcie proszę swoje zdania z załączonym nagraniem.

3. W zad. nr 4 na str. 85 w podręczniku należy uzupełnić luki czasownikiem will oraz czasownikiem z ramki tak, aby zdania były logiczne. Wykonajcie zadanie ustnie.

4. Wykonajcie proszę ustnie także zadanie nr 5 na str. 85 w podręczniku, które polega na połączeniu pasujących sytuacyjnie zdań.

____________________________________________________________________

The 22nd of April, 2020

Lesson

Topic: The story of Harrods (Historia Harrodsa)

1. Na dzisiejszej lekcji zamierzamy trenować słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, a także budowanie wypowiedzi.

Otwórzcie proszę podręcznik na str. 84 , gdzie w zad. nr 1 znajduje się nasz tekst. 

Najpierw zapiszemy do zeszytu kilka zwrotów:

the largest shop – największy sklep

a lion cub – lwiątko

thief, thieves – złodziej, złodzieje

to steal – ukraść

shopper – klient, kupujący

successful – udany

celebrities – sławne osoby

Włączcie nagranie i podczas pierwszego odsłuchu nie czytajcie tekstu, skupcie się na słowie mówionym. Podczas drugiego odsłuchu spójrzcie do tekstu. 

Odpowiedzcie proszę głośno na pytanie:

What happened on these dates in the history of Harrods? – 1834, 1849, 1969, 2007

2. Przeczytajcie proszę teraz głośno zdania z zad. nr 2 na str. 84 w podręczniku i powiedzcie czy są prawdziwe czy fałszywe.

3. W zad. nr 3 na str. 84 w podręczniku musimy stworzyć definicje podanych w ramce rzeczowników. Dopasujcie je do opisu i głośno przeczytajcie.

4. Wykonajcie proszę ćw. nr 3,4 a dla chętnych także nr 5 ze str. 35 w zeszycie ćwiczeń. Dołączam nagranie.

__________________________________________________________________

The 17th of April, 2020

Lesson

Topic: Quiz językowy

____________________________________________________________________

The 15th of April, 2020

Lesson

Topic: „The Red Book” – a crime story

I. Dzisiaj ciąg dalszy naszej historii kryminalnej pt. „The Red Book”. Oprócz ćwiczeń na rozumienie treści słuchanej i czytanej, powtórzymy konstrukcje z will i to bo going to.

Otwórzcie podręcznik na str. 81. Słownictwo użyte w historyjce powinno być Wam znane z poprzednich lekcji, jeśli jednak jakiegoś znaczenia nie pamiętacie, należy popracować ze słownikiem. Odtwórzcie nagranie poniżej i po każdej z części róbcie pauzę. Czytajcie dialogi głośno, zmieniając swój głos jak aktorzy, gdyż w jednej scence musicie być Benem, Winterem lub Greenem. Na lekcjach bardzo to lubiliście 🙂 Ćwiczenie wykonujemy aż do czwartej scenki.

II. W zad. nr 8 str. 81 w podręczniku należy ustnie zdecydować czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe. Czytajcie na głos kolejne zdania i mówcie głośno: It’s true! / It’s false!

III. Zad. 9 str. 81 w podręczniku wykonajcie w zeszytach: znajdźcie w historyjce dwa zdania z I’ll będące propozycjami lub obietnicami.

IV. Zad. 10 str. 81 w podręczniku: proszę pisemnie uzupełnić podane zdania (w pierwszą lukę wpiszcie właściwe imię z historyjki, a dalej należy utworzyć poprawną konstrukcję z to be going to.

V. Wykonajcie proszę ćw. nr 1 i 2 str. 35 w zeszycie ćwiczeń jako trening czytania ze zrozumieniem.

_____________________________________________________________________________

The 15th of April, 2020

Lesson

Topic: Skills steps – reading, listening, writing

I. Tę lekcję poświęcimy na trening umiejętności egzaminacyjnych. W naszym podręczniku na str. 82 znajduje się zad. nr 1 podnoszące umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem. Zanim przejdziecie do odsłuchu, odpowiedzcie teraz ustnie na dwa moje pytania:

Do you like shopping?

How often do you go shopping?

Posłuchajcie nagrania o centrach handlowych i dopasujcie dialogi mamy i Sally od 1 do 4. Zadanie wykonujemy ustnie.

shopping mall – centrum handlowe

II. W podręczniku na str. 83 są dwa zadania nr 2 i 3. Dotyczą one tego samego nagrania poniżej. Po pierwszym słuchaniu odpowiedzcie ustnie głośno na pytanie:

What is Bartek buying from the shop?

Po drugim odsłuchu Przeczytajcie głośno pytania od 1 do 6 i wybierzcie popraną odpowiedź a,b lub c. Jeśli nie jesteście pewni, posłuchajcie dialogu ponownie.

III. Ostatnie zadanie z podręcznika w dniu dzisiejszym to zad. nr 4 str. 83. Przeczytajcie proszę zamieszczoną reklamę centrum handlowego i odpowiedzcie pisemnie w zeszytach na trzy pytania, które znajdują się w tym zadaniu pod poleceniem.

Na kolejną lekcję w piątek proszę powtórzyć sobie słownictwo z działu nr 6 i konstrukcje zdaniowe z „will” oraz „to be going to”, a także czas Past simple. Weźmiecie udział w quizie leksykalno-gramatycznym.

___________________________________________________________________________

The 8th of April, 2020

Lesson

Topic: Zuzia and friends – a story (Zuzia i przyjaciele – historyjka)

I. Najpierw zapoznamy się ze słownictwem do historyjki. Przepiszcie do zeszytów zdania i wyrażenia:

Are you going to buy anything? – Czy zamierzasz coś kupić?

I’m saving for … – Oszczędzam na …

I can’t afford a new phone. – Nie stać mnie na nowy telefon.

She’s choosing … – Ona wybiera …

I’m holding … – Trzymam …

She’ll be out in a minute. – Ona wyjdzie za minutę.

Are you going to help me? – Zamierzasz mi pomóc?

I won’t put it on the website. – Nie umieszczę tego na stronie internetowej.

waitress – kelnerka, waiter – kelner

the security guard – ochroniarz

to save – oszczędzać, ratować, chronić

to afford – pozwolić sobie na coś

to lend – pożyczyć (komuś)

 

Can you lend me some money?

Możesz mi pożyczyć (dać) trochę pieniędzy?

 

to borrow – pożyczyć (od kogoś)

 

Can I borrow your laptop?

Czy mogę pożyczyć (wziąć) twój laptop?

 

II. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 76. Znajduje się tam historyjka o Zuzi i jej przyjaciołach w sześciu częściach. Najpierw posłuchajcie pierwszej sytuacji z nagrania, zróbcie pauzę i sami przeczytajcie na głos całą pierwszą scenkę. Spróbujcie je przetłumaczyć na j. polski. Potem posłuchajcie części drugiej, przeczytajcie ją na głos i przetłumaczcie na j. polski. Postępujcie tak po kolei z każdą częścią historyjki.

III. Wykonajcie ustnie zadanie nr 2 ze str. 77 z podręcznika. Zastanówcie się i powiedzcie kogo dotyczą podane zdania: Alexa, Zuzi czy Dana.

IV. Wykonajcie ustnie zad. 3 ze str. 77 z podręcznika. Należy ułożyć zdania według kolejności wydarzeń.

V. W zadaniu nr 4 str. 77 w podręczniku są zwroty z Everyday English. Poszukajcie ich w dialogach i zanotujcie do zeszytu.

VI. Zad. 5 str. 77 w podręczniku polega na wyborze jednego, „wytłuszczonego” poprawnego czasownika. Wykonajcie to zadanie ustnie.

VII. W zeszycie ćwiczeń na str. 32 znajduje się ćwiczenie nr 5, w którym musicie wpisać właściwe czasowniki.

___________________________________________________________________________

The 8th of April, 2020

Lesson

Topic: In a clothes shop – the dialogue (W sklepie odzieżowym – dialog)

I. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 79. W zadaniu nr 1 jest dialog, którego posłuchacie z nagrania poniżej.

My question is: What colour is the blouse that Jude is trying on?

Odpowiedzcie ustnie na pytanie: Jakiego koloru jest bluzka, którą przymierza Jude?

Zanotujcie do zeszytu kilka zwrotów do zapamiętania:

Have you got it in blue? – Czy ma pani/ pan taką w niebieskim kolorze?

Can I try on the white one? – Czy mogę przymierzyć tę białą?

the changing rooms – przymierzalnie

near the till – przy kasie

Does it fit? – Pasuje?

Uwaga: Niektóre nazwy ubrań mają tylko formę liczby mnogiej, np. jeans, trousers, shorts, pants.

I’m looking for some shorts.

Have you got them in red?

Can I try on the red ones?

II. Spójrzcie na zad. 3 str. 79 w podręczniku. Są tam krótkie dialogi, które należy uzupełnić. Co można powiedzieć? Jak zareagujemy po angielsku? Przeczytajcie dialogi na głos.

III. Wykonajcie proszę również ustnie zad. 4 str. 79 z podręcznika.

IV. Przeczytajcie zdania, które są zapisane w zad. 5 str. 79 w podręczniku. Posłuchajcie dwóch dialogów w sklepie odzieżowym i zdecydujcie, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.

V. Proszę, abyście samodzielnie wykonali ćwiczenia nr 1 i 2 na str. 33 w zeszycie ćwiczeń.

W tym tygodniu zaczyna się przerwa świąteczna.

Życzę Wam, Moi Drodzy zdrowia, odpoczynku, dobrego samopoczucia i trochę mniej internetu.

Obejrzyjcie filmik, jak brytyjska rodzina świętuje Wielkanoc.

https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU

___________________________________________________________________________

The 3rd of April, 2020

Lesson

Topic: I’ll talk to her. / I will talk to her.- Porozmawiam z nią.

I. Na dzisiejszej lekcji będziemy stosować konstrukcję:

I’ll = I will – dla zdania twierdzącego, np. I will help you. – Pomogę ci.

I won’t = I will not – dla zdania przeczącego, np. I won’t be a doctor. – Nie zostanę doktorem.

Czasownik will stosujemy wtedy, gdy coś postanawiamy, obiecujemy lub proponujemy. Konstrukcja ta to inaczej czas przyszły prosty Futur Simple. Czasownik will w tym czasie ma taką samą formę dla wszystkich osób:

I /you/he/she/it/we/they will

II. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 80, przeczytajcie na głos zad. 1 i zdecydujcie czy jest to decyzja (a decision), obietnica (a promise) czy propozycja (an offer).

III. Wykonajcie ustnie zad. nr 2 na str. 80 z podręcznika. Należy zdania połączyć z różnymi propozycjami.

IV. Zad. 4 na str. 80 w podręczniku polega na ustnym uzupełnieniu dialogu konstrukcją z czasownikiem will.

V. Zad. 6 ze str. 80 z podręcznika to piosenka . Zastanówcie się jak uzupełnić luki w piosence (wstawiamy połowy zdań od a do d).

Sprawdźcie swoje przypuszczenia i odtwórzcie nagranie. Śpiewajcie piosenkę z lektorem śmiało i głośno!

VI. Na zakończenie otworzymy zeszyt ćwiczeń i wykonamy ćw. 4, 5 i 6 ze str. 34.

Good luck!

___________________________________________________________________________

The 1st of April, 2020

Lesson

Topic: Shopping

I. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 75 – jest tam obrazek z numerkami. W zadaniu nr 1 mamy potrzebne słówka, aby stworzyć legendę sklepów w tym mieście. Napiszcie w zeszytach jakie nazwy sklepów należy wpisać przy kolejnych numerach, np.:

1 – hairdresser’s

2 – greengrocer’s

Teraz sprawdźcie swoje notatki z nagraniem. Jednocześnie powtarzajcie za lektorem i ćwiczcie wymowę.

Wymowę tych wyrazów możecie również ćwiczyć na platformie Quizlet.

II. Wykonamy teraz zadanie nr 3 str. 75 w podręczniku. Należy posłuchać rozmów i zanotować w zeszycie w jakim sklepie są rozmawiający ludzie.

III. Zad 4 str. 75 w podręczniku polega na ponownym wysłuchaniu nagrania z punktu II powyżej. Odpowiedzcie na pytanie: co ludzie chcą kupić? Informacje zanotujcie w zeszytach pełnymi zdaniami,

np. She goes to the baker’s for some bread.

IV. W zad. 5 str. 75 w podręczniku musimy wybrać sobie pięć różnych sklepów i zrobić listę zakupów taką, jak pokazuje przykład. Listę zanotujcie do zeszytów.

V. Ostatnią aktywnością na tej lekcji będzie wykonanie z zeszytu ćwiczeń ćw. nr 1, 2, 3, 5 str. 32. Do ćw. nr 3 dołączam nagranie. Dodatkowym zadaniem dla osób chętnych jest ćw. 4 str. 32.

____________________________________________________________________________

The 1st of April, 2020

Lesson

Topic: I’m going to travel to Germany. – wyrażenie to be going to

I. Wyrażenie to be going to znaczy po polsku zamierzać/ planować/ mieć zamiar. Stosujemy je wtedy, gdy mówimy o planach na przyszłość. Otwórzcie podręcznik na stronie 78 i przeczytajcie na głos przykłady zdań twierdzących oraz przeczących z zad. nr 1.

I’m going to leave. – zdanie twierdzące

I’m not going to travel to Germany. – zdanie przeczące

W tej konstrukcji odmianie podlega wyłącznie człon to be. Reszta pozostaje niezmieniona niezależnie od osoby. Mam nadzieję, że każdy z Was pamięta bezbłędnie odmianę czasownika to be, gdyż to podstawa tej konstrukcji. Zauważcie także, że po wyrażeniu to be going to występuje zawsze bezokolicznik czasownika)

II. Wykonajcie ustnie zadanie nr 2 str. 78 w podręczniku. Luki należy uzupełnić formami twierdzącymi wyrażenia to be going to.

A teraz wszystkie zdania powiedzcie jako przeczenia także z formą to be going to.

III. W zadaniu nr 5 str. 78 w podręczniku jest tabelka z krótkimi odpowiedziami do pytającej formy konstrukcji to be going to, np.

Are you going to visit me? Zamierzasz mnie odwiedzić?

Yes, I am. lub No, I’m not.

IV. Posłuchajcie dialogu z zadania nr 6 str. 78 w podręczniku. Sue i Jim rozmawiają o swoich planach na weekend. Korzystając ze zwrotów pod obrazkiem napiszcie w zeszycie co Sue, a co Jim zamierza robić używając oczywiście konstrukcji to be going to.

V. Jako dalszy trening tej konstrukcji, zróbcie proszę w zeszytach ćwiczeń ćw. nr 1, 2, 3 str. 34.

Good luck!

________________________________________________________________________

The 27th of March, 2020 

Do zobaczenia na platformie Quizlet!