7 b j.niemiecki

Montag, den zweiundzwanzigsten Juni und Dienstag, den dreiundzwanzigsten Juni 2020

Zwei Stunden Deutsch

Thema: Wiederholung (Powtórka)

Na dwóch naszych ostatnich lekcjach j. niemieckiego powtórzymy wiadomości leksykalno-gramatyczne z działu nr 5. Będziemy korzystać wyłącznie z zeszytu ćwiczeń.

1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 72 i 73, gdzie zamieszczono test sprawdzający. Ćwiczenia nr 1 i 3 są typowo gramatyczne sprawdzające odmianę czasownika oraz zaimki osobowe.

2. Ćwiczenia służące powtórce słownictwa, to ćwiczenia nr 2, 5 i 6 – wykonajcie je proszę.

3. Ćwiczenie nr 4 polega na użyciu właściwej formy określającej przynależność.

4. Ćwiczenia przewidziane na następny dzień to ćwiczenia nr 7 i 8 – są one bardziej wymagające, gdyż należy wykonać tłumaczenie podanych pytań i zdań oznajmujących.

5. Na koniec na marginesie strony 73 w zeszycie ćwiczeń proszę dokonać samooceny swojej wiedzy i umiejętności.

 

Ich wünsche euch wunderbare Sommerferien!

Życzę Wam wspaniałych wakacji!

________________________________________________________________

Montag, den fünfzehnten Juni 2020

Stunde

Thema: Jochens Eltern arbeiten viel (Rodzice Jochena dużo pracują)

Celem tej lekcji jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność określania przynależności.

1. Komentarz do zagadnienia gramatycznego z dzisiejszej lekcji:

W języku niemieckim są trzy sposoby wyrażanie przynależności:

– poprzez przyimek von, po którym występują imiona własne, np. das Buch von Eva – książka Ewy,

– poprzez tak zwany „s”- Genitiv, czyli literę „s” dołączoną do imion własnych, np. Evas Buch – książka Ewy,

Uwaga: Jeżeli imię własne kończy się na: -s, -x, -tz, -z, -ß, nie dodajemy litery „s”. W pisowni używamy wtedy apostrofu, np. Markus Vater.

– poprzez zaimki dzierżawcze: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr, np. ihr Buch – jej książka.

2. Spójrzcie proszę na scan naszego podręcznika str. 51, który dołączam poniżej. Znajduje się tam tekst pt: „Zeit ohne Eltern” (Czas bez rodziców). Przeczytajcie go ze zrozumieniem.

Scan klasa7_strona51

Słownictwo do tekstu, które należy opanować:

das Einzelkind – jedynak/jedynaczka

Ich bin Einzelkind. – Jestem jedynakiem. / Jestem jedynaczką.

reisen – podróżować

stressig – stresujący

deswegen – z tego powodu

traurig – smutny

die Internetfreude – przyjaciele internetowi

der Informatiklehrer – nauczyciel informatyki

3. Wykonajcie teraz zadania nr 1A i 1B sprawdzające rozumienie tekstu, które są na scanie podręcznika str. 51.

4. W zeszycie ćwiczeń poćwiczymy tworzenie zdań określających przynależność. Na stronie 70 są ćwiczenia nr 3, 4 i 5. Zaprezentowane są tam przykłady – proszę je uważnie przeanalizować i w podobny sposób wykonać pozostałe przykłady.

5. Na stronie 71 w zeszycie ćwiczeń jest ćwiczenie nr 6, w którym należy wybrać właściwy zaimek dzierżawczy, który również służy do określenia przynależności.

_____________________________________________________________

Dienstag, den neunten Juni 2020

Stunde

Thema: Was ist deine Mutter von Beruf? (Kim jest Twoja mama z zawodu?)

Na tej lekcji poćwiczymy rozumienie ze słuchu ze zwróceniem uwagi na informacje szczegółowe, kontekst sytuacyjny oraz utrwalimy nowe słownictwo.

1. Przypominam, że na platformie Quizlet jest zestaw „Zawody”, który należy uruchomić i poćwiczyć.

Spójrzcie na scan podręcznika str. 50 na zadanie nr 3. Przeczytajcie polecenie w j. polskim.

Scan klasa7_strona50

Kinderärztin – lekarka dziecięca (pediatra)

Kindergärdnerin – przedszkolanka

Fahrer – kierowca

Informatikerin – informatyczka

Włączcie nagranie i wskażcie poprawną nazwę zawodu.

2. Spróbujemy teraz poprowadzić krótki zdalny dialog. Przepiszcie dialog do zeszytu odpowiadając na pytania.

– Was ist deine Mutter von Beruf? (Kim jest Twoja mama z zawodu?)

– Sie ist ………………………. . (tu wpisujecie nazwę zawodu, którą możecie poszukać w słowniku, jeśli nie było jej na lekcjach)

– Und was möchtest du werden? (A kim chciałbyś Ty zostać?)

– Ich möchte …………………….. werden. (w lukę wpisujemy nazwę zawodu, który chcielibyście wykonywać w przyszłości)

3. Teraz otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 69 i wykonajcie ćwiczenia nr 5, 6 i 7. Dla osób, które chcą jeszcze poćwiczyć polecam ćwiczenie nr 8 z tej samej strony w ćwiczeniach. Po rozwiązaniu włączcie nagranie i sprawdźcie poprawność Waszych odpowiedzi.

Życzę miłej nauki!

____________________________________________________________

Montag, den achten Juni 2020

Stunde

Thema: Berufe (Zawody)

Na tej lekcji poznamy nazwy zawodów i poćwiczymy umiejętność budowania zdań z nowym słownictwem.

1. Na platformie Quizlet dodałam zestaw pt: „Zawody”. Proszę jak zawsze ćwiczyć w trybach: fiszki z wymową, ucz się, test oraz dopasowanie.

2. Otwórzcie podręcznik na stronie 50 i spójrzcie na zadanie nr 1A. Dołączam scan tej strony:

Scan klasa7_strona50

Słownictwo z tabelki przepiszcie do zeszytu jednocześnie uzupełniając luki i pisząc tłumaczenie. W tabelce zestawiono zawody wykonywane przez mężczyzn i kobiety. Aby utworzyć nazwę zawodu, który wykonuje kobieta musimy napisać rodzajnik die, a do nazwy zawodu dodać końcówkę -in.

der Verkäufer (sprzedawca) – die Verkäuferin

der Ingenieur (inżynier) – die Ingenieurin (pani inżynier)

………………

3. Teraz możecie wykonać zadanie nr 2 ze strony 50 w podręczniku. Podam Wam tłumaczenie napisanych zwrotów:

viel telefonieren – dużo telefonować

Autos reparieren – naprawiać auta

Kranken helfen – pomagać chorym

verkaufen – sprzedawać

Häuser bauen – budować domy

auf dem Land arbeiten – pracować na wsi

4. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 68 i poćwiczcie ze słownictwem z dzisiejszej lekcji rozwiązując ćwiczenia nr 1, 3 i 4.

________________________________________________________________

Dienstag, den zweiten Juni 2020

Stunde

Thema: Magst du ihn? (Czy go lubisz?)

Celem tej lekcji jest poznanie zaimków osobowych w bierniku oraz czytanie na temat upodobań.

1. Zaczniemy od poznania zaimków osobowych w liczbie pojedynczej.

mein Vater – er/on (jest to zaimek osobowy w mianowniku/ Nominativ) – ihn/go, jego (jest to zaimek osobowy w bierniku/Akkusativ)

meine Schwester – sie/ona (jest to zaimek osobowy w mianowniku/ Nominativ) – sie/ją (jest to zaimek osobowy w bierniku/Akkusativ)

das Tanzen – es/to,ono (jest to zaimek osobowy w mianowniku/ Nominativ) – es /to (jest to zaimek osobowy w bierniku/Akkusativ)

Jak zauważyliście na pewno w bierniku / Akkusativ zmienił swoją formę tylko zaimek er – ihn.

2. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 49. Jest tam tekst przeznaczony do samodzielnego czytania. Kursywą zapisano zaimki osobowe w bierniku.

Przetłumaczę dla Was kilka słówek i zwrotów – proszę je zapisać w zeszycie, należy nauczyć się ich oczywiście na pamięć:

das Genie – geniusz

einfach – po prostu

vor allem – przede wszystkim

kennen – znać

alle Antworten – wszystkie odpowiedzi

alle Fragen – wszystkie pytania

polyglott – wielojęzyczny

die Fremdsprachen – języki obce

nicht besonders – nieszczególnie

laut – głośno

überhaupt – w ogóle

hassen – nienawidzić

zum Beispiel – na przykład

auch – także

Po przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem odpowiedzcie na pytanie postawione w poleceniu zadania nr 1 pod tekstem.

3. Wykonajcie ustnie zadanie nr 2B na stronie 49. W luki muszą trafić odpowiednie zaimki osobowe: do pierwszej luki pasuje zawsze mianownik, do drugiej luki – biernik.

Ja rozpocznę to zadanie:

– Clara, magst du Anton? (Clara, czy lubisz Antona?)

Er ist so steif. Ich mag ihn nicht.(On jest taki sztywny. Nie lubię go.)

….

4.Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 66 i wpiszcie zaimki osobowe w ćwiczeniach nr 2, 3 , 4 i 5. Do ćwiczenia 5 dołączam nagranie, abyście mogli sprawdzić swoje odpowiedzi.

5. W ćwiczeniu nr 9 ćwiczymy wymowę zaimków osobowych – powtarzajcie zdania za lektorem.

6. Dla osób, które mają jeszcze ochotę na trening zaimków polecam wykonać ćwiczenie nr 6 na stronie 67 w zeszycie ćwiczeń.

_______________________________________________________

Montag, den ersten Juni 2020

Stunde

Thema: Was kann deine Mutter gut machen? Co twoja mam potrafi dobrze robić?

Na tej lekcji trenujemy poprawne użycie czasownika modalnego können, rozwijamy umiejętność rozumienia ze słuchu i budowania zdań.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 47 i spójrzcie na zadanie nr 1. Anika będzie osobą, która opowiada o swojej rodzinie. Członków jej rodziny poznaliście już wcześniej, gdyż byli oni na zdjęciach w podręczniku na stronie 46. Waszym zadaniem teraz jest uzupełnić luki w zdaniach odpowiednimi nazwami członków rodziny, np. die Mutter, der Onkel, … Powstaną zdania informujące, kto co potrafi dobrze robić w tej rodzinie.

Objaśnienie do słownictwa w tym zadaniu:

gut Auto fahren – dobrze jeździć autem

gut Englisch sprechen – dobrze mówić po angielsku

gut kochen – dobrze gotować

schnell laufen – szybko biegać

interessant über ihre Reisen erzählen – interesująco opowiadać o swoich podróżach

Posłuchajcie nagrania minimum dwa razy i napiszcie uzupełnione zdania w zeszycie.

2. Przypomnijcie sobie z poprzedniej lekcji odmianę czasownika modalnego können i wykonajcie ustnie zadanie nr 2B na stronie 47 z podręcznika.

3. Spróbujcie pisemnie uzupełnić dialog, który zdalnie z Wami teraz poprowadzę:

– Was kann deine Mutter gut machen? (Co twoja mama potrafi dobrze robić?)

– Meine Mutter kann ………………………………………….. .

– Kann deine Mutter auch gut Auto fahren?(Czy twoja mam potrafi dobrze jeździć autem?)

– Ja, meine ………………………………………………………… . lub Nein, meine ……………………………………………. .

– Und was kannst du gut machen? (A co Ty umiesz dobrze robić?)

– Ich kann ………………………………………………. .

– Kannst du auch gut tanzen? (Chy potrafisz także dobrze tańczyć?)

– Ja, ich …………………………………………………. . lub Nein, ich …………………………………………………….. .

4. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 63:

– w ćwiczeniu nr 7 musicie logicznie połączyć w pary zdania,

– w ćwiczeniu nr 8 należy odpowiedzieć na pytania; podaję tłumaczenie tych pytań:

1. Czy masz rodzeństwo?

2. Ile lat ma Twoja babcia/ Twój dziadek? (Nie musicie tu pisać prawdy, jeśli tego nie wiecie.)

3. Ile ciotek/ wujków masz?

4. Co Twoja mama/ Twój tata potrafi dobrze robić?

5. Co Twoja mama lub Twój tata lubi robić?

– w ćwiczeniu nr 9 po przeczytaniu tekstu musicie zdecydować czy zdania podane pod obrazkiem są prawdziwe czy fałszywe.

Życzę miłej nauki!

____________________________________________________________

Dienstag, den sechsundzwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Wie ist er? (Jaki on jest?)

Na tej lekcji będziemy uczyć się stosować poznane na poprzedniej lekcji słownictwo w różnych kontekstach. Pracujemy z zeszytem ćwiczeń.

1. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 64. Jest tam kilka leksykalnych zadań, które teraz wykonamy:

– ćwiczenie nr 1 – w „wężu językowym” szukamy poznanych ostatnio przymiotników,

– ćwiczenie nr 2 i nr 3 – polega na uzupełnieniu luk przymiotnikami „ z węża”,

– ćwiczenie nr 4 to poszukiwanie zwrotów, które innymi wyrazami opisują poznane przymiotniki,

– ćwiczenie nr 5 – musimy znaleźć poprawne odpowiedzi na trzy pytania. Sprawdźcie poprawność Waszych rozwiązań z nagraniem dołączonym poniżej:

2. Teraz samodzielnie będziemy układać pełne zdania w języku niemieckim. Na stronie 65 w zeszycie ćwiczeń jest ćwiczenie nr 8 – z rozsypanki należy ułożyć zdania oraz ćwiczenie nr 9, w którym należy wykonać tłumaczenie zdań.

3. Osoby, które chcą więcej potrenować mogą w ramach własnego samodoskonalenia wykonać ćwiczenia nr 7 i 10 na stronie 65 w zeszycie ćwiczeń.

Miłej nauki!

________________________________________________________________

Montag, den fünfundzwanzigsten Mai 2020

Stunde

Thema: Sie ist so lieb! (Ona jest taka kochana!)

Na dzisiejszej lekcji poznamy określenia pozwalające opisać charakter, poćwiczycie rozumienie ze słuchu, wymowę i budowanie zdań.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 48 W zadaniu nr 1 jest ramka z przymiotnikami, które określają charakter. Te przymiotniki umieściłam także na platformie Quizlet w zestawie pt: „CHARAKTER”, gdzie proszę, abyście potrenowali jak zwykle: tryby: fiszki z pisownią i wymową, ucz się, test i dopasowania.

Do zeszytu zapiszemy:

klug -mądry

steif – sztywny

fröhlich – wesoły, radosny

verrückt -zwariowany

chaotisch – chaotyczny

lieb – kochany

ruhig – spokojny

Spójrzcie teraz na obrazki od 1 do 7 na stronie 48 w podręczniku. Jak sądzicie, który przymiotnik najlepiej pasuje do opisu tych postaci? Odpowiedzcie głośno.

2. Poprawność swoich domysłów możecie sprawdzić z zadaniem nr 1B. Są tam pełne zdania z przymiotnikami z ramki, które opisują postaci na obrazkach. Przeczytajcie je najpierw na głos i popatrzcie na obrazki czy wszystko się zgadza.

Włączcie teraz nagranie i powtarzajcie po jednym zdaniu za lektorem. Włączcie nagranie minimum trzy razy.

3. Zanotujemy w zeszycie drugą partię słownictwa do tej lekcji, które widnieje w zadaniu nr 3 na stronie 48 w podręczniku:

alles wissen – wszystko wiedzieć czyli klug

gern lachen – lubić się śmiać czyli verrückt

keinen Spaß verstehen – nie znać się na żartach czyli steif

alle mögen – wszystkich lubić czyli lieb

nie streiten – nigdy się nie kłócić czyli ruhig

dumme Ideen haben – mieć głupie pomysły czyli verrückt

alles vergessen – wszystko zapominać czyli chaotisch

4. W zadaniu nr 2 na stronie 48 w podręczniku musimy uzupełnić dwa punkty: Jaka jest siostra Markusa i jaki jest brat Bastiana? Przepiszcie rozpoczęte zdania do zeszytu, posłuchajcie nagrania i dopiszcie właściwe cechy charakteru.

5. Nauczcie się na pamięć nowego słownictwa z dzisiejszej lekcji.

_______________________________________________________________

Dienstag, den neunzehnten Mai 2020

Stunde

Thema: Er kann gut kochen. – On potrafi dobrze gotować.

Celem tej lekcji jest rozmowa umiejętnościach różnych osób, budowanie zdań z czasownikiem modalnym können, gramatyczny trening językowy.

1. Naszą lekcję zaczniemy od poznania czasownika können, który należy do grupy czasowników modalnych.

können- znaczenie polskie tego wyrazu: móc, umieć, potrafić

Odmiana przez osoby:

ich kann

du kannst

er/sie/es kann

wir können

ihr könnt

sie/ Sie können

Zauważacie, że pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej (ich/er/sie/es) mają identyczną formę – co jest cechą wszystkich czasowników modalnych. Czasowniki modalne występują w zdaniu w towarzystwie innego czasownika. W takiej sytuacji czasownik modalny odmieniony jest na drugim miejscu w zdaniu, a ten drugi czasownik jest w formie bezokolicznika (nieodmieniony) na końcu zdania.

Przykład:

Ich kann Gitarre spielen. Potrafię grać na gitarze.

Sie kann schön singen. Ona umie pięknie śpiewać.

Czasami kontekst zdania jest zrozumiały i wówczas można opuścić drugi czasownik, np. Er kann Deutsch (sprechen). On potrafi po niemiecku (mówić).

2. Otwórzcie zeszyt ćwiczeń na stronie 62, przeczytajcie regułę gramatyczną w ćwiczeniu nr 1 i zróbcie ćwiczenie nr 2 oraz ćwiczenie nr 5:

Przykłady:

Do ćwiczenia nr 2: Er kann fantastisch Klavier spielen. On potrafi świetnie grać na pianinie.

Do ćwiczenia nr 5: Martin kann die Aufgabe nicht lösen.

3. W ćwiczeniu nr 3 na stronie 62 w zeszycie ćwiczeń należy uzupełnić logicznie zdania czasownikami podanymi pod poleceniem. Pamiętajcie, że na końcu zdania po czasowniku modalnym zawsze jest bezokolicznik, a więc nie zmieniacie formy tych czasowników.

Przykład: Erica kann schön singen.

Zwróćcie uwagę jak tworzymy pytania o rozstrzygnięcie czyli typu czy – wtedy czasownik modalny jest na pierwszym miejscu w zdaniu, a drugi czasownik jak zwykle – na końcu zdania.

4. Ćwiczenie nr 4 na stronie 62 polega na ułożeniu z rozsypanki zdań. Czasownik modalny jest już odmieniony.

Przykład rozwiązania zdania nr 1: Meine Schwester kann gut Breakdance tanzen. Moja siostra potrafi dobrze tańczyć breakdance.

5. Ostatnia Wasza czynność polega na odsłuchaniu nagrania i powtarzaniu po lektorze zdań. Jest to ćwiczenie nr 6 na stronie 63 w zeszycie ćwiczeń.

___________________________________________________________

Montag, den achtzehnten Mai 2020

Stunde

Thema: Wer ist wer in der Familie? – Kto jest kim w tej rodzinie?

Na tej lekcji kontynuujemy trening językowy słownictwa w kręgu rodziny, będziemy szkolić rozumienie ze słuchu oraz budowanie prostych zdań.

1. Otwórzcie podręcznik na stronie 46, gdzie znajduje się zadanie 2B. Najpierw musimy przyjrzeć się obrazkom w górnej części strony, gdyż nagranie będzie dotyczyło członków tej rodziny. Waszym zadaniem jest zorientować się, kto z tej rodziny jest na obrazku. Jedno zdjęcie jest dodatkowe i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

Włączcie nagranie.

2.W zadaniu nr 3 na stronie 46 w podręczniku musimy uzupełnić tabelkę czyli informacje o rodzinie prezentowanej w nagraniu.

Odpowiadamy na pytania:

Wer? – kto?

Wie alt? – ile ma lat?

Was macht er/sie gern? – Co on/ona robi chętnie?

Włączcie nagranie powyżej z zadania 2B ponownie i postarajcie się uzupełnić informacje w zeszycie. Nagrania możecie słuchać wiele razy.

3. W zeszycie ćwiczeń na stronie 61 w ćwiczeniu nr 5 ktoś opowiada o swojej rodzinie. Najpierw spróbujcie uzupełnić tekst wyrazami podanymi do góry, a potem sprawdźcie waszą wersję z nagraniem poniżej.

4. Tak samo postępujemy w ćwiczeniu nr 9 str. 61 w zeszycie ćwiczeń – najpierw uzupełniacie tekst, potem włączacie nagranie i sprawdzacie poprawność wykonanego zadania.

5. Teraz wykonajcie ćwiczenie nr 7 str. 61 w zeszycie ćwiczeń – należy połączyć pytanie z odpowiedzią oraz ćwiczenie nr 8 str. 61 w zeszycie ćwiczeń – należy uzupełnić minidialogi wyrazami podanymi pod poleceniem.

__________________________________________________________

Dienstag, den zwölften Mai 2020

Stunde

Thema: Die Familie – rodzina

Na tej lekcji poznamy słownictwo związane z członkami rodziny w liczbie pojedynczej i mnogiej, wykonujemy ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, wymowę, tworzenie zdań/wypowiedzi. Nowe słownictwo – członkowie rodziny- jest przygotowane dla Was w zestawie pt: „Rodzina” w QUIZLECIE. Ćwiczcie tryb fiszki z wymową, ucz się, test i dopasowania.

1. Zaczniemy od poznania nowych słówek. Otwórzcie podręcznik na stronie 46, gdzie rozpoczyna się piąty dział naszego podręcznika dotyczący rodziny.

W zadaniu nr 5 na tej stronie mamy tabelkę, w której jest podział na żeńskich i męskich członków rodziny. Zapiszemy te wyrażenia do zeszytu z liczbą mnogą (informacja przy rzeczowniku po przecinku) oraz z tłumaczeniem, które możecie znaleźć w słowniczku w podręczniku na stronie 53 lub 80, albo jakimkolwiek innym słowniku niemiecko-polskim.

Przykład:

die Mutter – matka                                                      der Vater – ojciec

die Mütter – matki                                                       die Väter – ojcowie

die Schwester – siostra                                                der Bruder – brat

die Schwestern – siostry                                              die Brüder – bracia

….

Na samym końcu tabelki są dwa wyrazy, które zostały podane wyłącznie w liczbie mnogiej, są to:

die Eltern – rodzice

die Großeltern – dziadkowie

Dopiszemy jeszcze wyraz: die Geschwister – rodzeństwo

2. Kiedy skończycie zapis w zeszycie, włączcie nagranie i powtarzajcie głośno za lektorem minimum trzy razy.

3. Otworzymy teraz zeszyt ćwiczeń na stronie 60 i wykonamy ćwiczenie nr 1, które jest nawiązaniem także do języka angielskiego. Przeczytajcie polecenie i włączcie nagranie poniżej. Możecie nagrania słuchać kilka razy.

4. Wykonajcie także ćwiczenia nr 2 na stronie 60 w zeszycie ćwiczeń – jestem pewna, że niektóre osoby wykonają je w całości z pamięci, nie zaglądając do notatek. Później jednak sprawdźcie poprawność Waszych zapisów.

5. Z ćwiczeniu nr 3 str. 60 w zeszycie ćwiczeń – to praca z drzewem genealogicznym rodziny Maksa. Przeanalizujcie najpierw wykres, potem przeczytajcie znajdujący się z boku tekst, który zgadza się z tym drzewem genealogicznym.

Moje wyjaśnienie:

der Mann znaczy mężczyzna, jednak jeśli kobieta powie zdanie: Das ist mein Mann. – znaczy to: To jest mój mąż.

I analogicznie: die Frau znaczy kobieta, jeśli jednak mężczyzna powie: Das ist meine Frau. -znaczy to: To jest moja żona.

Teraz możecie włączyć nagranie. Notatki róbcie dopiero przy drugim słuchaniu. Jeśli potrzebujecie, słuchajcie nagrania wiele razy.

6. Ostatnie zadanie do wykonania na tych zajęciach to ćwiczenie nr 4 ze strony 60 w zeszycie ćwiczeń, gdzie musicie określić powiązania rodzinne.

____________________________________________________________

Montag, den elften Mai 2020

Stunde

Thema: Wiederholung – powtórka

Na tej lekcji powtarzamy słownictwo i gramatykę ( z naciskiem na dział 4), czytanie ze zrozumieniem, przekazywanie treści ujętych po polsku – w języku niemieckim. Pracujemy z zeszytem ćwiczeń, a do podręcznika lub zeszytu zaglądamy po pomoc.

1. Otwieramy zeszyt ćwiczeń na stronie 58 i 59 – jest tam kontrolny test, który w ramach samooceny Waszych możliwości musicie wykonać. Najpierw spróbujcie dane zadanie rozwiązać „z głowy”, potem sprawdźcie w różnych źródłach (zeszycie przedmiotowym, poprzednich lekcjach niemieckiego na tej stronie internetowej, w podręczniku, w słowniczku. Możecie sami stawiać sobie punkty.

2. Ćwiczenia od nr 1 do nr 7 są typowo testowe / wyboru lub krótkiej odpowiedzi.

3. Ćwiczenia nr 8 i 9 wymagają większej samodzielności językowej – trzeba tu znać słownictwo i jednocześnie zasady gramatyczne.

4. Na zakończenie możecie dokonać ewaluacji i zakreślić odpowiednie buźki znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na stronie 59.

_______________________________________________________

Dienstag, den fünften Mai 2020

Stunde

Thema: Mein Traumzimmer – Übungen (Mój wymarzony pokój – ćwiczenia)

Na dzisiejszej lekcji utrwalamy słownictwo, budujemy zdania oraz czytamy ze zrozumieniem.

1. Będziemy pracować z zeszytem ćwiczeń, a podręczniki będą Wam potrzebne wtedy, kiedy będziecie chcieli coś sprawdzić.

Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na stronie 56 i w ćwiczeniu nr 1 połączcie wyrażenia synonimiczne

np. etwas ist weg (coś zniknęło) – nicht mehr da (nie ma)

2. W ćwiczeniu nr 2 jest opis gramatyczny zagadnienia, które prezentowałam Wam podczas ostatniej lekcji. Dotyczy ono szyku wyrazów w zdaniach ze spójnikami: und (i/a), aber (ale), oder (albo), a także sondern(lecz) i denn (bo/ponieważ). Przypomnę Wam jeszcze raz, iż po tych spójnikach występuje szyk prosty, tzn. po spójniku występuje podmiot, po nim orzeczenie a następnie reszta zdania. Wykonajcie proszę ćwiczenia nr 4, 5, 6 i 7, które dotyczą właśnie użycia tych spójników.

3. W ćwiczeniu nr 8 mamy rozsypankę wyrazową. Podpowiedź – pierwszy element w każdej rozsypance jest elementem zaczynającym zdanie.

4. Ćwiczenie nr 9 str. 57 w zeszycie ćwiczeń jest bardzo krótkie – musicie pomyśleć i zaznaczyć, który element pokoju na obrazku jest opisany.

Podaję komentarz i rozwiązanie quizu językowego online (najwięcej błędów było w odmianie czasowników):

Eure (zaimek dzierżawczy od osoby ihr, die Klasse- rodz. żeński) Klasse ist sehr bunt. (wasza)

Mein Hund braucht (po tym czasowniku jest biernik – Akkusativ) ein Halsband .

Deine Katze schläft (jest to czasownik nieregularny) lange am Tag.

Ich möchte (po tym czasowniku jest biernik – Akkusativ)ein Meerschweinchen.

Meine Hunde (tu jest l. mnoga) laufen schnell.

Das ist sein (zaimek dzierżawczy od osoby er, der Computer – rodz. męski)Computer. (jego)

Das ist Lena und ihr (zaimek dzierżawczy od osoby sie w l.poj., der Lehrer – rodz. męski lub jako die Lehrer (l.m.) – ihre) Lehrer. (jej)

Wie ist (czasownik nieregulany sein)deine Freundin?

Poprawne było zdanie: Sie hat lange Beine und ihre Nase ist klein.

Findest (odmiana czasownika dla 2. osoby l. poj.) du sie attraktiv und sympathisch?

___________________________________________________________

Montag, den vierten Mai 2020

Stunde

Thema: Mein Traumzimmer – ein Lesetext (Mój wymarzony pokój – praca z tekstem)

Celem tej lekcji jest powtórzenie spójników: und (i / a ), oder (albo), aber (ale), a także rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem.

1. Otwórzcie proszę podręcznik na stronie 41. Jest tam tekst pt. „ Mein Traumzimmer” – Mój wymarzony pokój.

Na początek przepiszcie proszę słownictwo do tego tekstu do zeszytu:

die Tonskulpturen – gliniane rzeźby

weg sein – zniknąć

endlich – w końcu, wreszcie

Ben wird bald 14. – Ben będzie miał wkrótce 14 lat.

das Königreich – królestwo

die Möbel – meble

neu – nowy/nowe

glücklich – szczęśliwy

unglücklich – nieszczęśliwy

Er ist nicht unglücklich. – On nie jest nieszczęśliwy.

traurig – smutny

im Gegenteil – przeciwnie

das Kinderzimmer – pokój dziecięcy

Das ist wichtig. – To jest ważne.

einladen – zapraszać

Jetzt lädt er gern seine Freunde zu sich nach Hause ein. – Teraz zaprasza on chętnie do siebie do domu swoich przyjaciół.

stolz – dumny

Er ist sehr stolz darauf. – On jest z tego dumny.

verbringen – spędzać

mehr Zeit zu Hause – więcej czasu w domu

bald – wkrótce

erwachsen – dorosły

werden – stać się, zostać (jest to czasownik nieregularny – zwróćcie uwagę na wyjątkowość 2 i 3 osoby liczby pojedynczej), odmiana:

ich werde

du wirst

er/sie/es wird

wir werden

ihr werdet

sie/Sie werden

Przeczytajcie tekst ze zrozumiem i spróbujcie wstawić w luki brakujące spójniki: und, oder lub aber (ich znaczenie podałam wyżej), po których przypomnę, że stosujemy szyk prosty zdania (tzn. po tych spójnikach jest podmiot, potem orzeczenie i reszta zdania, np. Aber er ist nicht traurig.)

2. Zastanówcie się teraz nad zadaniem nr 1 ze str. 41 w podręczniku. Czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe, odpowiedzcie ustnie.

3. Wykonajcie teraz zadanie nr 2 z podręcznika na stronie 41. Posłuchajcie nagrania – Ben opowiada o swoim pokoju. Jego wypowiedź jest prawie identyczna z tekstem do góry strony, tylko Ben opowiada wszystko w 1 osobie liczby pojedynczej. Słuchając oceńcie czy poprawnie wstawiliście spójniki und/oder/aber. Zadanie to wykonujemy ustnie, tak samo jak zadanie nr 3 – spróbujcie połączyć logicznie podane zdania i przeczytajcie je na głos.

4. Spójrzcie teraz na obrazek w zadaniu nr 4 na stronie 41 w podręczniku i odpowiedzcie ustnie głośno na pytania:

Wie ist das Zimmer? – Jaki jest ten pokój? (mały/ duży / przytulny/jasny/kolorowy?)

Ist das ein Kinderzimmer? – Czy jest to pokój dziecięcy?

Wie findest du das Zimmer? – Co sądzisz o tym pokoju? (jest świetny/ fantastyczny/ładny/brzydki?)

Życzę miłej nauki!

_____________________________________________________________________

Dienstag, den achtundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Das ist mein Zimmer – die Beschreibung (To jest mój pokój – opis)

1. Znając słownictwo związane z wyposażeniem pokoju, czasowniki oraz przyimki określające położenie możemy zająć się opisem pokoju i to jest naszym celem na tej lekcji.

Otwórzcie podręcznik na stronie 40 i spójrzcie na obrazki do góry strony. Przyjrzymy się i spróbujemy razem opisać obrazek B.

Das ist das Zimmer von Lena. (To jest pokój Leny.)

Es ist klein aber gemütlich. (Jest mały, ale przytulny.)

Die Möbel im Zimmer sind schön. (Meble w pokoju są ładne.)

An der Wand steht ein Schreibtisch. (Przy ścianie stoi biurko.)

Der Schreibtisch ist groß. (Biurko jest duże.)

Lena sitzt gerade am Schreibtisch. (Lena siedzi właśnie przy biurku.)

Sie surft im Internet und macht ihre Hausaufgaben. (Ona surfuje po internecie i robi swoje zadania domowe.)

Auf dem Schreibtisch liegen ein Laptop, Bücher, Hefte und andere Schulsachen. (Na biurku leżą: laptop, książki, zeszyty i inne rzeczy do szkoły.)

In der Mitte steht ein Bild. (Na środku stoi obraz.)

Lena malt gern. (Lena lubi malować.)

Links steht ein Sofa. (Po lewej stronie stoi sofa.)

Es ist grün-weiß. (Jest zielono-biała.)

Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. (Na podłodze leży dywan.)

Das Zimmer von Lena finde ich schön. (Uważam, że pokój Leny jest ładny.)

Przepiszcie proszę ten opis do zeszytu.

2. Opis pokoju A znajdziemy w zeszycie ćwiczeń na stronie 55. Spójrzcie na ćwiczenie nr 8 i uzupełnijcie opis pokoju A czasownikami, które trzeba odmienić, podanymi pod poleceniem.

3. Kolejny opis pokoju znajduje się w ćwiczeniu nr 9 na stronie 55 również w zeszycie ćwiczeń. Spróbujcie najpierw sami uzupełnić luki w opisie wyrazami podanymi pod poleceniem, a następnie posłuchajcie nagrania i poprawcie ewentualne błędy.

4. Wykonajcie proszę ćwiczenie nr 10. Proszę, abyście w mailu napisali minimum sześć zdań. Jeśli nie wystarczy Wam miejsca proszę to zadanie wykonać w zeszycie przedmiotowym. Cennym dodatkiem będzie szkic lub rysunek Waszego pokoju wykonany w zeszycie lub doklejony do zeszytu ćwiczeń.

Uwaga: Bardzo proszę o wykonanie czytelnych zdjęć ćwiczenia nr 8 i 10 ze strony 55 z zeszytu ćwiczeń (ćwiczenie nr 10 może być wykonane w zeszycie i wtedy dołączacie zdjęcie zeszytu) i przysłanie mi Waszej pracy do 5 maja.

______________________________________________________________

Montag, den siebenundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Wo steht das Bett? (Gdzie stoi łóżko?) – rozumienie ze słuchu

W przyszłym tygodniu zamierzam omówić quiz językowy, dlatego proszę wyłącznie te osoby, które jeszcze go nie rozwiązały, o zrobienie tego w tym tygodniu. 

1. Celem tej lekcji jest trening rozumienia ze słuchu oraz użycie poznanych na ostatniej lekcji nowych słówek. Wszyscy powinni poćwiczyć wymowę tych wyrazów na platformie Quizlet.

W podręczniku na str. 40 znajduje się zad. nr 2. Proszę przeczytać polecenie, które jest w j. polskim i odsłuchać nagranie tyle razy, ile potrzebujecie. Zauważcie, że wszystkie te zdania są przeczące. Czy udało Wam się uzupełnić zdania zgodnie z treścią nagrania? 

2. W podręczniku na str. 40 znajduje się zad. nr 3. Należy uzupełnić luki w zdaniach, które trzeba w całości zapisać w zeszycie. Słuchajcie dołączonego nagrania tyle razy, ile potrzebujecie, aby mieć wszystkie luki wypełnione.

3. W zeszycie ćwiczeń na str. 54 są ćwiczenia nr 4, 5 i 6. Wykonajcie je proszę. Podpowiedź: sondern znaczy lecz

4. Do ćwiczenia nr 7 str. 55 w zeszycie ćwiczeń, dołączam nagranie. Najpierw jednak spróbujcie je wykonać, a potem słuchając poprawcie ewentualne błędy.

Życzę miłej nauki!

___________________________________________________________________

Dienstag, den einundzwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Quiz językowy

____________________________________________________________________

Montag, den zwanzigsten April 2020

Stunde

Thema: Mein Zimmer (Mój pokój)

1. Dzisiaj poznamy słownictwo związane z wyposażeniem pokoju. Wszystkie potrzebne słówka z wymową należy poćwiczyć na platformie Quizlet (koniecznie słuchajcie wymowy i głośno powtarzajcie za lektorem), wykonajcie tryb fiszki, ucz się, dopasowanie i test – wtedy opanujecie nowe słownictwo.

W zeszytach zapiszcie:

Singular (l. poj.)

r. męski

r. żeński

r. nijaki

der Tisch – stół die Lampe – lampa das Zimmer – pokój
der Schrank – szafa die Kommode – komoda das Regal – regał
der Stuhl – krzesło die Tür – drzwi das Sofa – sofa, kanapa
der Sessel – fotel das Bett – łóżko
der Teppich – dywan das Fenster – okno
der Schreibtisch – biurko
der Fernseher – telewizor

Słownictwo z tabelki jest w Quizlecie.

Cała tabelka jest w liczbie pojedynczej, ale musimy też poznać liczbę mnogą podanych wyrazów.

Proszę o samodzielne napisanie w zeszytach jak brzmi liczba mnoga od podanych wyrazów (przypominam, że l. mnogą znajdziemy w słowniczku w podręczniku, który zaczyna się od str. 80, informacja o l. mnogiej rzeczownika jest zawsze po przecinku). Jeśli ktoś woli, liczbę mnogą tych wyrazów podałam Wam na fiszkach w Quizlecie – stamtąd można ją przepisać, jednocześnie ucząc się fiszek.

Ma to wyglądać w następujący sposób:

Plural (l. mnoga):

die Tische – stoły

die Schränke – szafy

die Stühle – krzesła

………..

………..

Teraz poznamy wyrażenia określające położenie (są one również na Quizlecie, abyście mogli ćwiczyć wymowę:

rechts – na prawo, z prawej strony

links – na lewo, z lewej strony

vorne – z przodu

hinten – z tyłu

in der Mitte – w środku

in der Ecke – w rogu

an der Wand – na ścianie, przy ścianie

oben – do góry

unten – na dole

daneben – obok

Potrzebna nam będzie także znajomość trzech czasowników:

stehen – stać

liegen – leżeć

hängen – wisieć

Wybierzcie sobie jeden z tych trzech regularnych czasowników i odmieńcie pisemnie przez osoby w zeszytach.

2. Proszę, abyście otworzyli zeszyt ćwiczeń na str. 54 i mając przed oczami notatki wykonali ćw. 1 (dołączam nagranie) , ćw. 2 i ćw. 3 (dołączam nagranie)

Nagranie do ćw. 1 – powtarzajcie za lektorem!

Nagranie do ćw. 3 – powtarzajcie za lektorem!

3. Na wtorkową lekcję powtórzcie słownictwo i gramatykę z działu nr 4 (nazwy zwierząt domowych, akcesoriów zwierzęcych, kolorów, opis wyglądu osób, zaimki dzierżawcze, odmiana czasowników przez osoby, budowanie pytań i odpowiedzi). Weźmiecie udział w quizie językowym podobnym do Kahoota. Będzie to podsumowanie połowy naszego działu pt. „Meine Welt” (Mój świat). 

____________________________________________________________________

Dienstag, den siebten April 2020

Stunde

Thema: Ich und meine Klasse – ja i moja klasa

I. Kontynuujemy temat rozpoczęty podczas ostatniej lekcji. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 39 i

wykonajcie ustnie zad. 1B str. 39 w podręczniku. Brakuje właściwego zaimka dzierżawczego.

Markus und seine Haare – Markus i jego włosy (Markus to jest ON czyli forma zaimka pochodzi od osoby ER, a włosy są w liczbie mnogiej – dlatego zgodnie z naszą tabelą z lekcji o zaimkach dzierżawczych wpiszemy formę SEINE)

Lena und ihre Frisur – Lena i jej włosy (Lena to ONA czyli SIE, rzeczownik Frisur jest rodzaju żeńskiego czyli zgodnie z tabelę wpiszemy formę IHRE)

Anke und ihr Make-up – Akne i jej makijaż (Anke to ONA czyli forma zaimka powstanie od osoby sie (l.poj.), Make-up jest rodzaju nijakiego czyli wpiszemy formę IHR)

Zróbcie sami ostatni przykład z tego zadania.

II. Podobne zadanie nr 2B na str. 39 w podręczniku wykonajcie w zeszycie.

Przykład:

ich und meine Freundin (rodzaj żeński) – ja i moja przyjaciółka

III. W zeszycie ćwiczeń na str. 53 znajduje się również bardzo podobne ćwiczenie nr 7 – wykonajcie je.

IV. Teraz możemy spróbować zrobić ćw. 5 str. 53 w zeszycie ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczenia sprawdźcie rozwiązania z nagraniem poniżej (nagrania możecie słuchać kilka razy).

V. Ostatnie ćwiczenie do wykonania to ćw. nr 6 str. 53 w zeszycie ćwiczeń. Ćwiczenie nr 8 znajdujące się obok jest dla tych, którzy chcą więcej potrenować, a więc dodatkowe.

VI. W tym tygodniu zaczyna się przerwa świąteczna. Osoby chętne zapraszam do obejrzenia filmiku z niemieckim słownictwem wielkanocnym.

https://www.youtube.com/watch?v=2PAAH6mn7fY

Viel Spaß dabei!

__________________________________________________________________________

Montag, den sechsten April 2020

Stunde

Thema: Unsere Klasse – nasza klasa

Na tej lekcji będziemy używać zaimków dzierżawczych, o których było na ostatnich zajęciach. Poznamy też nowe słówka/ wyrażenia, których wymowę, pisownię i zapamiętywanie potrenujcie na platformie quizlet. Dodałam tam nowy zestaw pt: Unsere Klasse. Proszę ćwiczyć w trybie: fiszki, ucz się, dopasowanie i test. Chyba, że chcecie próbować jeszcze innych zawartych tam trybów ćwiczeń.

I. Zapiszcie do zeszytów nowe słownictwo:

unsere Klassenlehrerin – nasza wychowawczyni

… sagt immer … – … mówi ciągle / zawsze …

so eine Klasse wie eure – takiej klasy jak wasza

zum ersten Mal – po raz pierwszy

Jeder Schüler ist anders. – Każdy uczeń jest inny.

Hier ein paar Beispiele. – Tutaj kilka przykładów.

seine Haare – jego włosy

seine Lieblingsjacke aus Leder – jego ulubiona kurtka ze skóry

zeigen – pokazywać

die Musikband – grupa muzyczna

Sie trägt nur Markenkleidung. – Ona nosi tylko markowe ubrania.

ihre Hosen – jej spodnie

zu eng – za / zbyt wąskie/ciasne

ihre Röcke – jej spódnice

Sie ist braungebrannt. – Ona jest opalona.

Ihr Make-up ist sehr stark. – Jej makijaż jest bardzo mocny.

ihre Hemden – ich koszule

zu weit – za/zbyt szerokie

Sie fahren Inlineskates. – Oni jeżdżą na rolkach.

seine Welt – jego świat

Er trifft sie in Computerforen. – On spotyka ich na forach internetowych.

Er geht selten aus dem Haus. – On rzadko wychodzi z domu.

seine Kleidung – jego ubranie

bequem – wygodny

Er verbringt viel Zeit draußen mit Freunden. – On spędza dużo czasu na dworze z przyjaciółmi.

II. Otwórzcie podręcznik na str. 39 i korzystając ze słownictwa, które Wam podałam przeczytajcie tekst pt. „Diese Woche 7B” ze zrozumieniem. Spróbujcie zgadnąć, o której osobie jest mowa, jeśli popatrzymy na rysunki poszczególnych osób na str. 38 w podręczniku. Welche Person heißt Markus? Welche Person ist Lena? …

Ćwiczcie nowe słownictwo.

Życzę miłego dnia!

___________________________________________________________________________

Dienstag, den einundzwanzigsten März 2020

Stunde

Thema: Possessivpronomen (Zaimki dzierżawcze)

I. Dziś rozszerzymy wiadomości o zaimku dzierżawczym w mianowniku czyli pierwszym przypadku ( w języku niemieckim mianownik to Nominativ).

Zaimki dzierżawcze to wyrazy określające przynależność i znaczące po polsku: mój/moja/moje, twój/twoja/twoje, jego, jej, nasz/nasza/nasze, wasz/wasza/wasze, ich, Pani/Pana/Państwa.

Część zaimków dzierżawczych na lekcjach już się pojawiła. Dzisiaj poznamy pozostałe i zbierzemy je do tabeli. Zaimki dzierżawcze pochodzą od zaimków osobowych: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie.

Zobaczcie jak wyglądają zaimki w tabelarycznym zestawieniu. Przerysujcie (lub kto ma taką możliwość, może tabelkę wydrukować i wkleić) do zeszytu.

A teraz proszę obejrzyjcie filmik, który „opowie” Wam, jak doszło do uzupełnienia tej tabelki. Posłuchajcie też wymowy zaimków dzierżawczych.

https://www.youtube.com/watch?v=d2ppD9-pKq8

II. Jeśli obejrzeliście filmik do końca, przetłumaczcie na język niemiecki w zeszytach następujące zdania:

To jest mój pokój.

Moja mama jest niska.

Czy twoi rodzice mieszkają we Francji?

Jej wujek jest chory.

III. Zróbcie proszę na poniedziałek 6 kwietnia w zeszytach ćwiczeń ćwiczenia nr 2, 3 str. 52.

Życzę miłego zdobywania wiedzy!

____________________________________________________________________________

Montag, den dreißigsten März 2020

Stunde

Thema: Ich schreibe eine E-Mail. (Piszę e-maila.)

I. Korzystając ze słownictwa z poprzedniej lekcji możemy już napisać e-maila. Otwórzcie proszę podręcznik na str. 38 i spójrzcie na zadanie nr 5.

W zeszycie napiszcie maila wydrukowanego w tym zadaniu uzupełniając luki.

Moje podpowiedzi:

– najpierw musicie zdecydować czy piszecie o przyjacielu – wtedy wybieracie formę „er”, czy o przyjaciółce – wtedy konsekwentnie używacie formy „sie”;

– luki nie są ponumerowane, ale będę je liczyć – w pierwszej luce napiszcie o wzroście używając wyrazu „groß” lub „klein”;

– w drugiej luce musi być informacja o włosach (blond – „blonde Haare” lub ciemne – „dunkle Haare”);

– w trzeciej luce napiszcie o oczach (małe oczy– „kleine Augen” lub duże oczy – „große Augen”);

– w czwartej luce napiszcie jak się ubiera (np. na sportowo – sportlich lub modnie – modisch);

– w piątej luce napiszcie jaki on/ona jest (np. Ich finde ihn sympathisch. – Uważam go za sympatycznego. lub Ich finde sie attraktiv. – Uważam ją za atrakcyjną.)

– w ostatniej luce wpiszcie swoje imię – to Wy właśnie napisaliście tego maila.

Odczytajcie na głos swojego maila.

II. Otwórzcie proszę zeszyt ćwiczeń na str. 50. Wykonajcie ćw. nr 4 – trening wymowy. Włączcie ścieżkę dźwiękową poniżej i śmiało powtarzajcie za lektorem. Możecie to ćwiczenie wykonać kilka razy.

III. Teraz zróbcie ćwiczenie nr 8 na str. 51 w zeszycie ćwiczeń. Kiedy już połączycie zdania w pary, posłuchajcie rozwiązania z dołączonej ścieżki dźwiękowej.

IV. Dodatkowe zadanie dla tych, którzy mają ochotę na więcej: ćw. nr 10 str. 51 w zeszycie ćwiczeń + ścieżka dźwiękowa poniżej.

V. Hausaufgabe – zadanie domowe dla wszystkich obowiązkowe

Zróbcie ćwiczenie nr 7 i 9 na stronie 51 w zeszycie ćwiczeń. Następnie zróbcie zdjęcie tym zadaniom i przyślijcie mi je przez dziennik do środy 1 kwietnia.

Życzę owocnej nauki!

_______________________________________________________________________________

O projekcie – pracy dodatkowej dla osób chętnych

Jeśli ktoś wykonał pracę dla osób chętnych na temat zwierząt domowych, o której w szczegółach informowałam w szkole oraz zrobiłam notatkę w kalendarzu klasy w mobidzienniku, może przesłać mi zdjęcie plakatu, nagrany filmik lub prezentację multimedialną przez mobidziennik do 7 kwietnia. Kryteria oceny pozostają takie, jak podałam w terminarzu klasowym.

________________________________________________________________________________

Stunde

Dienstag, den vierundzwanzigsten März 2020

Thema: Meine Freunde (Moi przyjaciele)

I. W podręczniku na str. 38 jest zadanie 1A. Proszę przepisać nowe słownictwo z ramki do zeszytu z tłumaczeniem (tłumaczenie znajdziecie w podręczniku na str. 43)

Wymowę tych wyrazów poćwiczycie w Quizlecie.

II. Korzystając ze słownictwa z ramki podaję Wam przykładowy opis osoby D z obrazka w książce:

Er ist groß und schlank. (On jest wysoki i szczupły.) Er hat kurze, blonde Haare. (On ma krótkie, blond włosy.) Er hat eine kleine Nase. (On ma mały nos.) Er hat lange Beine. (On ma długie nogi.) Er ist sportlich gekleidet. (On jest ubrany na sportowo.)

Zauważcie, że użyłam w tym opisie dwóch odmienionych czasowników: haben i sein.

III. Wykonaj zadanie 1B z podręcznika str. 38, odsłuchując przesłane w pliku nagranie.

Spróbujcie wybrać sobie jedną osobę z obrazka (oprócz osoby D) i krótko opisać ją w zeszycie.

IV. Wykonajcie ustnie zadanie 2 str. 38 z podręcznika.

V. Wykonajcie następujące zadania z zeszytu ćwiczeń: 1,2,3,5,6 str. 50.

 

Życzę miłej nauki!