7c matematyka

Temat: Matematyka na wesoło. 25.06.2020 czwartek

Obejrzyj filmik związany z zegarem.

Jaki jest wynik w dolnym rzędzie?

Temat: Matematyka na wesoło. 24.06.2020 środa

Tabliczka mnożenia na palcach.

Obejrzyj

 

Temat: Matematyka na wesoło. 23.06.2020 wtorek

Tabliczka mnożenia na palcach przez 9.

Obejrzyj

 

Temat: Matematyka na wesoło. 22.06.2020 poniedziałek

Mnożenie po japońsku.

Obejrzyj

 

Temat: Działania na potęgach. 19.06.2020 piątek

Cele:

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 3  z podręcznika str.307.

 

Temat: Działania na potęgach. 15.06.2020 poniedziałek

Cele:

– jak dodawać i odejmować potęgi o tej samej podstawie,

– jak porównywać wielkości zapisane w postaci potęg.

 

Wykonaj zadanie 10 i 13  z podręcznika str.305.

 

Temat: Działania na potęgach. 10.06.2020 środa

Cele:

– jak porównywać wielkości zapisane w postaci potęg.

 

Gdy porównujemy dwie potęgi o tym samym wykładniku dodatnim i podstawach dodatnich, większa jest ta, której podstawa jest większa.

617  jest większe od  517

Gdy porównujemy dwie potęgi o tej samej podstawie większej od 1 i różnych wykładnikach, większa jest ta, której wykładnik jest większy.

719  jest większe od  717

Gdy porównujemy dwie potęgi o tej samej podstawie dodatniej mniejszej od 11 i różnych wykładnikach, większa jest ta, której wykładnik jest mniejszy.

(−2)6 jest mniejsza od (−2)8

Wykonaj zadanie 2  z podręcznika str.304.

 

Temat: Działania na potęgach. 9.06.2020 wtorek

Cele:

– jak dodawać i odejmować potęgi o tej samej podstawie,

 

Aby dodać lub odjąć dwie potęgi o tej samej podstawie musimy zamienić nasze działanie na iloczyn.

25 + 25 = 2 ⋅ 25 = 26

Wykonaj zadanie 5  z podręcznika str.305.

 

Temat: Działania na potęgach. 8.06.2020 poniedziałek

Cele:

– jak mnożyć i dzielić potęgi o tej samej podstawie,

– jak porównywać wielkości zapisane w postaci potęg.

 

Obejrzyj film dotyczący mnożenia i dzielenia potęg.

Obejrzyj.

Własności potęg
iloczyn potęg o tej samej podstawie an am = an+m (a≠0)
iloraz potęg o tej samej podstawie an : am = anm (a≠0)
potęga iloczynu (ab)n = an bn (a≠0,b≠0)
potęga ilorazu (a:b)n = an : bn (a≠0,b≠0)
potęga potęgi (an)m = anm (a≠0)

 

Temat: Notacja wykładnicza. 4.06.2020 czwartek

Cele:

– czym jest notacja wykładnicza,

– jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej,

– utrwalenie materiału.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5  z podręcznika str.300 .

 

Temat: Notacja wykładnicza. 3.06.2020 środa

Cele:

– czym jest notacja wykładnicza,

– jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.

 

Wykonaj zadanie 3 z podręcznika str. 298.

 

Temat: Notacja wykładnicza. 2.06.2020 wtorek

Cele:

– czym jest notacja wykładnicza,

– jak zapisywać małe liczby za pomocą notacji wykładniczej,

– jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.

 

Obejrzyj film dotyczący notacji wykładniczej.

Obejrzyj.   

0,000008 = 0,000008 ⋅ 100 = 8 ⋅ 10−6

Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 298.

 

Temat: Matematyka na wesoło. 1.06.2020 poniedziałek

Zagadka tunel.

Obejrzyj. 

Zagadka rzeka.

Obejrzyj. 

 

Temat: Notacja wykładnicza. 28.05.2020 czwartek

Cele:

– czym jest notacja wykładnicza,

– jak zapisywać duże liczby za pomocą notacji wykładniczej,

– jak porównywać liczby zapisane w notacji wykładniczej.

 

Obejrzyj film dotyczący notacji wykładniczej.

Obejrzyj. 

Aby ułatwić zapisywanie i porównywanie bardzo dużych lub bardzo małych liczb dodatnich, wprowadzono zapis liczb nazywany notacją wykładniczą.

Liczba zapisana w notacji wykładniczej ma postać:

a ⋅ 10k

500 000 000 = 5,00000000 ⋅ 108 = 5 ⋅ 108

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 298.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku. 27.05.2020 środa

Cele:

– jak mnożyć potęgi o tym samym wykładniku,

– jak dzielić potęgi o tym samym wykładniku.

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania powtórkowe 1 – 5 z podręcznika str. 294.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku. 26.05.2020 wtorek

Cele:

– jak mnożyć potęgi o tym samym wykładniku,

– jak dzielić potęgi o tym samym wykładniku.

 

Wykonaj zadania 2 i 8 z podręcznika str. 293.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku. 25.05.2020 poniedziałek

Cele:

– jak mnożyć potęgi o tym samym wykładniku,

– jak dzielić potęgi o tym samym wykładniku.

 

Obejrzyj film dotyczący mnożenia potęg o tym samym wykładniku.

Obejrzyj. 

Obejrzyj film dotyczący dzielenia potęg o tym samym wykładniku.

Obejrzyj. 

Aby pomnożyć potęgi o tym samym wykładniku, należy pomnożyć podstawy i wynik podnieść do wspólnego wykładnika.

an ⋅ bn = (a ⋅ b)n

Aby podzielić potęgi o tym samym wykładniku, należy podzielić same podstawy i wynik podnieść do wspólnego wykładnika.

an : bn = (a : b)n

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 293.

 

Temat: Potęga potęgi. 25.05.2020 poniedziałek

Cele:

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania 1 – 4 z ćwiczeń str. 83.

 

Temat: Potęga potęgi. 21.05.2020 czwartek

Cele:

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania 1 – 5 z podręcznika str. 289.

 

Temat: Potęga potęgi. 20.05.2020 środa

Cele:

– jak podnieść potęgę do potęgi,

– jak obliczyć potęgę potęgi,

– kiedy mnożymy wykładniki.

 

Czasami sami musimy zmienić podstawę korzystając z zasad potęgowania.

Np. 8 * 27 = 23 * 27 = 210

ponieważ 8 = 23

Wykonaj zadanie 3 z podręcznika str. 288.

 

Temat: Potęga potęgi. 19.05.2020 wtorek

Cele:

– jak podnieść potęgę do potęgi,

– jak obliczyć potęgę potęgi,

– kiedy mnożymy wykładniki.

 

Obejrzyj film dotyczący potęgowania potęgi.

Obejrzyj.

Aby podnieść potęgę do potęgi, podstawę należy pozostawić bez zmian, a wykładniki pomnożyć. Takie działanie nazywamy potęgowaniem potęgi.

(an)= an⋅m

(42)4 = 42⋅4 = 48

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 288.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. 18.05.2020 poniedziałek

Cele:

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania 1 – 5 z podręcznika str. 285.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. 18.05.2020 poniedziałek

Cele:

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania 1 – 5 z ćwiczeń str. 81.

 

Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. 14.05.2020 czwartek

Cele:

– utrwalenie umiejętności.

 

Wykonaj zadania 4 i 10 z podręcznika str. 284.

 

Temat: Dzielenie potęg o tej samej podstawie. 13.05.2020 środa

Cele:

– jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach,

– jak dzielić potęgi o tych samych podstawach.

 

Obejrzyj film dotyczący dzielenia potęg o tej samej podstawie.

Obejrzyj. 

Aby podzielić potęgi o tej samej podstawie, podstawę należy pozostawić bez zmian, a wykładniki odjąć.

an : am = an−m

86 : 83 = 86−3 = 83

Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 283.

 

Temat: Mnożenie potęg o tej samej podstawie. 12.05.2020 wtorek

Cele:

– jak rozróżniać potęgi o tych samych podstawach,

– jak mnożyć potęgi o tych samych podstawach.

 

Obejrzyj film dotyczący mnożenia potęg o tej samej podstawie.

Obejrzyj. 

Aby pomnożyć potęgi o tej samej podstawie, podstawę należy pozostawić bez zmian, a wykładniki dodać do siebie.

an ⋅ am = an+m

46 ⋅ 48 = 46+8 = 414

Wykonaj zadanie 1 z podręcznika str. 283.

 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym – działania.

11.05.2020 poniedziałek

Cele:

– jak podnieść ułamek do potęgi,

– potęga a kolejność działań,

– jak potęgować liczby mieszane,

 

Potęgowanie podlega kolejności wykonywania działań.

  1. Nawiasy
  2. Potęgi
  3. Mnożenie i dzielenie (od lewej do prawej)
  4. Dodawanie i odejmowanie (od lewej do prawej)

Wykonaj zadanie 7 z podręcznika str. 280.

Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na mobidziennik. Masz na to czas do końca tygodnia.

 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. 11.05.2020 poniedziałek

Cele:

– jak podnieść ułamek do potęgi,

– potęga a kolejność działań,

– jak potęgować liczby mieszane,

 

Wykonaj zadania 1 – 4 z ćwiczeń str. 79.

 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. 7.05.2020 czwartek

Cele:

– jak podnieść ułamek do potęgi,

– jak potęgować liczby mieszane,

 

Jeśli ułamek jest w nawiasie i nad nim jest potęga to znaczy, że potęgujemy cały ułamek.

(2/3)4 = 2/3 ⋅ 2/3 ⋅ 2/3 ⋅ 2/3 = 16/81

Potęgowany może być jednak tylko licznik lub tylko mianownik.

(2/34) = 2/81

(24/3) = 16/3

Wykonaj zadania 5 i 6 z podręcznika str. 279.

 

Temat: Potęga o wykładniku naturalnym. 6.05.2020 środa

Cele:

– jak podnieść ułamek do potęgi,

– jak potęgować ułamki zwykłe i dziesiętne,

– jak potęgować liczby mieszane,

 

Obejrzyj film dotyczący potęgowania ułamków.

Obejrzyj.

(0,1)3 = 0,1 ⋅ 0,1 ⋅ 0,1 = 0,001

(2/3)4 = 2/3 ⋅ 2/3 ⋅ 2/3 ⋅ 2/3 = 16/81

Wykonaj zadania 1, 3 i 4 z podręcznika str. 279.

 

Temat: Potęgi liczb całkowitych. 5.05.2020 wtorek

Cele:

– co to jest potęgowanie,

– co to znaczy podnieść liczbę do potęgi,

– czym jest podstawa, a czym wykładnik potęgi.

 

27 = 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 33

− 64 = (−4) ⋅ (−4) ⋅ (−4) = (−4)3

Jeżeli liczbę ujemną podnosimy:

do potęgi parzystej, to otrzymujemy liczbę dodatnią,

do potęgi nieparzystej, to otrzymujemy liczbę ujemną.

Wykonaj zadania 9 i 10 z podręcznika str. 275.

 

Temat: Potęgi liczb całkowitych. 4.05.2020 poniedziałek

Cele:

– co to jest potęgowanie,

– co to znaczy podnieść liczbę do potęgi,

– czym jest podstawa, a czym wykładnik potęgi.

Wykonaj zadania 1 – 5 z ćwiczeń str. 77.

 

Temat: Potęgi liczb całkowitych. 4.05.2020 poniedziałek

Cele:

– co to jest potęgowanie,

– co to znaczy podnieść liczbę do potęgi,

– czym jest podstawa, a czym wykładnik potęgi.

 

Obejrzyj film dotyczący potęgowania.

Obejrzyj. 

Iloczyn n czynników równych a zapisujemy jako an i nazywamy n-tą potęgą liczby a.

Liczbę a nazywamy podstawą potęgi, a liczbę n – wykładnikiem potęgi.

a0 = 1

 a1 = a

00 nie określa żadnej liczby

Spotkaliśmy się już wcześniej z potęgami. Pole kwadratu o boku a wynosi a ⋅ a = a2.

Wykonaj zadania 1 i 2 z podręcznika str. 274.

 

POTĘGI

 

Temat: Matematyka na wesoło – Domino 30.04.2020 czwartek

Karty pracy do pobrania na mobidzienniku.

W załączniku dwa domina. Jedno dotyczące mnożenia, drugie własności figur płaskich.

Obejrzyj film dotycząc przygód Donalda w krainie matematyki.

Obejrzyj.

 

Temat: Matematyka na wesoło – Zagadki 29.04.2020 środa

Karty pracy do pobrania na mobidzienniku.

W załączniku karta pracy z dwoma zagadkami oraz karta z dwoma grami związanymi z układaniem działań. Można grać samemu lub w kilka osób.

Powodzenia !

 

Temat: Matematyka na wesoło – Dotto 28.04.2020 wtorek

Karty pracy do pobrania na mobidzienniku.

Dotto to gra matematyczna polegająca na układaniu domina na planszy. Wersje są różne i mają zróżnicowane poziomy trudności. W załączniku znajdują się dwie wersje gry (instrukcja na karcie) i kafelki domina (jeśli ktoś nie posiada w domu). Można grać samemu lub w kilka osób.

Powodzenia !

 

Temat: Matematyka na wesoło – Krzyżówka 27.04.2020 poniedziałek

Karta pracy do pobrania na mobidzienniku.

Postaraj się rozwiązać samodzielnie jak najwięcej haseł krzyżówki.

Powodzenia !

 

Temat: Czy już potrafisz? 23.04.2020 czwartek

Cele:

– odczytywanie informacji z układu współrzędnych,

– obliczanie pola  wielokąta o podanych wierzchołkach,

– obliczanie środka odcinka,

 

Wykonaj zadania 1 – 5 z podręcznika str. 263

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 252 – 255.

 

Temat: Figury w układzie współrzędnych – 2. 22.04.2020 środa

Cele:

– odczytywanie informacji z układu współrzędnych,

– obliczanie pola  wielokąta o podanych wierzchołkach,

 

Wykonaj zadania 13 – 15 z podręcznika str. 260.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 252 – 255.

Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na mobidziennik. Masz na to czas do końca tygodnia.

 

Temat:  Figury w układzie współrzędnych – 1. 21.04.2020 wtorek

Cele:

– odczytywanie informacji z układu współrzędnych,

– obliczanie pola  wielokąta o podanych wierzchołkach,

 

Wykonaj zadania 9 – 12 z podręcznika str. 260.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 252 – 255.

 

Temat: Środek odcinka w układzie współrzędnych.

20.04.2020 poniedziałek

Cele:

– jak obliczyć długość dowolnego odcinka w układzie współrzędnych,

– jak wyznaczyć współrzędne środka dowolnego odcinka w układzie współrzędnych.

Obejrzyj film dotyczący środka odcinka w układzie współrzędnych.

Obejrzyj.

Wykonaj zadania 6 z podręcznika str. 259 oraz 18 z podręcznika str. 261.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 252 – 255.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach.  20.04.2020 poniedziałek

Cele

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 5 – 7 z zeszytu ćwiczeń str. 70.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

 

Temat: Układ współrzędnych. 16.04.2020 czwartek

Cele:

– co to są współrzędne matematyczne i jak je zapisywać,

– jak zbudowany jest układ współrzędnych,

– która oś nazywa się osią odciętych, a która osią rzędnych.

 

Obejrzyj film dotyczący układu współrzędnych.

Obejrzyj.

Obejrzyj film dotyczący zapisywania i odczytywania punktów na układzie współrzędnych.

Obejrzyj.

Oś pionowa – oś y – oś rzędnych

Oś pozioma – oś x – oś odciętych

A = ( x , y ) – współrzędne punktu

Początek układu współrzędnych to punkt ( 0 , 0 )

Osie układu współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki:

Ćwiartka I  ( x , y )

Ćwiartka II ( -x , y )

Ćwiartka III ( -x , -y )

Ćwiartka IV ( x , -y )

Wykonaj zadania 1 i 5 z podręcznika str. 259.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 252 – 255.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach tekstowych – 2. 

15.04.2020 środa

Cele:

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 22 oraz 26 – 28 z podręcznika str. 246

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach tekstowych. 

08.04.2020 środa

Cele:

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 12 i 13 z podręcznika str. 244 oraz 4 z podręcznika str. 250.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na mobidziennik. Masz na to czas do końca tygodnia.

 

Temat: Jednostki.  07.04.2020 wtorek

Cele:

– w jaki sposób przeliczać jednostki długości,

– jak w prosty sposób zamieniać jednostki pola znając tylko jednostki długości,

 

Obejrzyj film dotyczący jednostek.

Obejrzyj.

Obejrzyj film dotyczący jednostek.

Obejrzyj.

1 cm = 10 mm 1 cm2 = 10 mm ⋅ 10 mm = 100 mm2
1 m = 100 cm 1 m2 = 100 cm ⋅ 100 cm = 10 000 cm2
1 km = 1000 m 1 km2 = 1000 m ⋅ 1000 m = 1 000 000 m2
1 dm = 10 cm 1 dm2 = 10 cm ⋅ 10 cm = 100 cm2

 

Często stosuje się również jednostki:

1 a = 100 m2,
1 ha =100 a,

Wykonaj zadanie 2 z podręcznika str. 242.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach 2. 06.04.2020 poniedziałek

Cele

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 16, 18, 19 z podręcznika str. 245.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

Zdjęcie wykonanych zadań prześlij na mobidziennik. Masz na to czas do końca tygodnia.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach.  06.04.2020 poniedziałek

Cele

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 1 – 5 z zeszytu ćwiczeń str. 69.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

 

Temat: Pole wielokątów w zadaniach.  02.04.2020 czwartek

Cele

– obliczanie pola poszczególnych wielokątów,

 

Wykonaj zadania 4 – 8 z podręcznika str. 243.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

 

Temat: Pole wielokątów.  01.04.2020 środa

Cele:

– skąd wzięły się wzory na pola wielokątów,

– co ma wspólnego wzór na pole trójkąta z polem prostokąta,

Przypomnij sobie wzory na poszczególne pola wielokątów. Spróbuj bez podpowiedzi zapisać na kartce wszystkie wzory na pola jakie pamiętasz.

Odpowiedz sobie na pytania:

– Czy pamiętasz, co kryje się pod literami ze wzoru? np. h – wysokość, a – podstawa.

– Czy pamiętasz jak wyznaczyć wysokość? Odcinek łączący wierzchołek z podstawą lub jej przedłużeniem pod kątem prostym.

Jeśli masz wątpliwości obejrzyj filmik dotyczący poniższych pól wielokątów lub zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 237 – 239.

Pole trójkąta

Pole kwadratu i prostokąta 

Pole równoległoboku i rombu 

Pole trapezu

Pole deltoidu (zwanego potocznie latawcem) liczymy po przekątnej tak jak romb. Podręcznik str. 238.

 

Temat: Kąty w wielokątach foremnych. 31.03.2020 wtorek

Cele:

– czym jest wielokąt foremny,

– jakie figury są wielokątami foremnymi, a jakie nie,

– kąty wielokątów w zadaniach tekstowych,

 

Obejrzyj film dotyczący wielokątów foremnych.

Obejrzyj,

Wielokąt foremny to wielokąt który ma wszystkie boki równej długości i wszystkie kąty równej miary.

Wykonaj zadania 16 z podręcznika str. 234 oraz zadanie 21 z podręcznika str. 235.

Są to zadania tekstowe. Przeczytaj dokładnie polecenie. Pamiętaj o podaniu odpowiedzi.

Podpowiedz do zad 21

Wykonaj rysunek pomocniczy.

 

Temat: Kąty w wielokątach w zadaniach. 30.03.2020 poniedziałek

Cele:

– obliczanie sumy miar kątów w różnych czworokątach, trójkątach i większych wielokątach,

– obliczanie kątów przy niewiadomej.

 

Wykonaj zadania 10 – 12 z podręcznika str. 233 -234.

Zadania te polegają na ustaleniu miar poszczególnych kątów w wielokątach.

Podpowiedz do zad 11

Wykorzystaj umiejętność rozwiązywania równań. Np. 80 + 2x + 1 + 3x – 2 + 5x – 9 = 360

Podpowiedz do zad 12

Kąty przystające mają razem 180. (Linia prosta) Np. 180 – 127 = 53

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 225 -228.

 

Temat: Kąty w wielokątach – ćwiczenia. 30.03.2020 poniedziałek

Wykonaj zadania 1 – 6 z zeszytu ćwiczeń ze strony 67 – 68.

 

Temat: Kąty w wielokątach. 26.03.2020 czwartek

Cele:

– ile wynosi suma miar kątów w różnych czworokątach, trójkątach i większych wielokątach,

– jak udowodnić, że suma miar kątów jest taka sama w każdym czworokącie, trójkącie.

 

Obejrzyj film dotyczący miar kątów wewnętrznych.

Obejrzyj.

Suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie 180.

Suma miar kątów wewnętrznych w czworokącie 360.

Suma miar kątów wewnętrznych w dowolnym wielokącie to suma kątów z podziału tego wielokąta na trójkąty i czworokąty. Np. Pięciokąt można podzielić na trójkąt i czworokąt. Czyli 180 +  360 = 540.

Wykonaj zadania 3-5 z podręcznika str. 232. Zadania te polegają na ustaleniu miar poszczególnych kątów w czworokątach.

Jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 225 -228.

 

Temat: Klasyfikacja wielokątów. 25.03.2020 środa

Cele:

– jak dokonać podziału czworokątów,

– co to jest klasyfikacja czworokątów,

– jak dokonać podziału trójkątów ze względu na boki,

– jak dokonać podziału trójkątów ze względu na kąty,

 

Obejrzyj film dotyczący klasyfikacji czworokątów.

Obejrzyj.

Obejrzyj film dotyczący podziału trójkąta ze względu na boki i kąty.

Obejrzyj.

Do każdej figury na rysunku powyżej, postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania:

– Ile ma krawędzi, wierzchołków, przekątnych.

– Czy ma odcinki równoległe, prostopadłe? Które są to odcinki.

– Jakie są miar kątów?

Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, zajrzyj do powtórki z teorii w podręczniku str. 225 -228.